System Security remove? ;x


(system) #1

Witam. Czytałem poprzednie wątki w których polecaliście ComboFix. Mój problem polega na tym że SystemSecurity blokuje uruchomienie wszelkich programów. Nie mogę uruchomić ComboFixa. Ktoś wie co mogę zrobić?

-- Dodane 04.06.2009 (Cz) 0:52 --

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:41:37, on 2009-06-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\93838096\93838096.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\admin\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Programy\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Programy\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Programy\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Programy\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Programy\Adobe Reader\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Programy\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\Programy\X-750 BF\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [LXBUCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBUtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [13828104] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\13828104\13828104.exe

O4 - HKLM..\Run: [93838096] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\93838096\93838096.exe

O4 - HKLM..\Run: [odby] C:\WINDOWS\odb.exe

O4 - HKLM..\Run: [netc] C:\WINDOWS\svc.exe

O4 - HKLM..\Run: [lsass] C:\WINDOWS\lsass.exe

O4 - HKLM..\Run: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\actmoviez.exe

O4 - HKLM..\Run: [vlc] C:\WINDOWS\vlc.exe

O4 - HKLM..\Run: [wdmon] C:\WINDOWS\wdmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [servicelayer] C:\WINDOWS\servicelayer.exe

O4 - HKLM..\Run: [ctfmon] C:\WINDOWS\ctfmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [amoumain] C:\WINDOWS\amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [netx] C:\WINDOWS\svx.exe

O4 - HKLM..\Run: [netw] C:\WINDOWS\svw.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\actmoviez.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKCU..\Run: [vamsoft] C:\WINDOWS\system32\vamsoft.exe

O4 - HKCU..\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

O4 - HKCU..\Run: [cbvcs] C:\WINDOWS\system32\urretnd.exe

O4 - HKCU..\Run: [uTorrent] "D:\Programy\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU..\Run: [12CFG914-K641-26SF-N32P] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243336031-4052116379-881863308-0851\vse432.exe

O4 - HKCU..\Run: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\actmoviez.exe

O4 - HKCU..\Run: [userinit] C:\WINDOWS\system32\ntos.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\actmoviez.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: MutiKeyboard Driver.lnk = D:\Programy\MultiKeyboard Driver\KbdDrv.exe

O4 - Startup: rncsys32.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - D:\Programy\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - D:\Programy\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - D:\Programy\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Programy\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Programy\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: UltimateBet - {3EB3B7E8-1466-405A-B5BC-44513AF85E34} - C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\UltimateBet\UltimateBet.lnk (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: UltimateBet - {3EB3B7E8-1466-405A-B5BC-44513AF85E34} - C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\UltimateBet\UltimateBet.lnk (HKCU)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Windows Network Data Management System Service (BNDMSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\bndmss.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Programy\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: lxbu_device - - C:\WINDOWS\system32\lxbucoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - D:\Programy\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://poczta.onet.pl/_d/lazur/more.gif

--

End of file - 7067 bytes

-- Dodane 04.06.2009 (Cz) 1:09 --

Dobra chłopaki, poradziłem sobie. Troszkę się pośpieszyłem z tym tematem. Strzeliłem kilka trików i zrobiłem ten program w bambuko. Przy przelogowywaniu byłem od niego szybszy i włączyłem ComboFixa ;d