SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION na Vista x64


(system) #1

Wyskoczył mi BSOD i nie wiem czym to jest spowodowane dokładnie. . .

uruchomiłem Debugging Tools for Windows (x64), wskazałem ścieżkę symboli i otworzyłem zrzut pamięci.

Po naciśnięciu reset, bios nie mógł wykryć dysku twardego. Pisało tylko "Detecting IDE Drivers..." i nic...

gdy nacisnąłem znów reset, wszystko uruchomiło się normalnie i dysk zaczął być widoczny.

Wie ktoś co mogło spowodować obydwa te problemy i jak je rozwiązać?

Oto są wyniki:

Loading Dump File [D]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: symsrv*symsrv.dll*f:\localsymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 6002.18005.amd64fre.lh_sp2rtm.090410-1830

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`01c02000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01dc6dd0

Debug session time: Fri Sep 4 13:55:31.174 2009 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 5:58:26.218

Loading Kernel Symbols

................................................................

................................................................


Loading User Symbols

Loading unloaded module list

....

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 3B, {c0000005, fffff80001c30170, fffffa6009b920f0, 0}


Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!ExQueryPoolUsage+e0 )


Followup: MachineOwner

---------


1: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)

An exception happened while executing a system service routine.

Arguments:

Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck

Arg2: fffff80001c30170, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck

Arg3: fffffa6009b920f0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck

Arg4: 0000000000000000, zero.


Debugging Details:

------------------EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.


FAULTING_IP: 

nt!ExQueryPoolUsage+e0

fffff800`01c30170 8379e400 cmp dword ptr [rcx-1Ch],0


CONTEXT: fffffa6009b920f0 -- (.cxr 0xfffffa6009b920f0)

rax=fffffffffffff460 rbx=0000000000000000 rcx=ffff0b0c01964900

rdx=fffffa6009b92a7c rsi=0000000000000000 rdi=00000000001ede40

rip=fffff80001c30170 rsp=fffffa6009b92950 rbp=fffffa6009b92ca0

 r8=fffffa6009b92a78 r9=fffff80001d93a10 r10=fffffa6001963d00

r11=0000000000000005 r12=00000000033eaa60 r13=00000000001737d2

r14=00000000001edd98 r15=fffff80001e29640

iopl=0 nv up ei ng nz na po cy

cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010287

nt!ExQueryPoolUsage+0xe0:

fffff800`01c30170 8379e400 cmp dword ptr [rcx-1Ch],0 ds:002b:ffff0b0c`019648e4=????????

Resetting default scope


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


BUGCHECK_STR: 0x3B


PROCESS_NAME: firefox.exe


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001ecb57a to fffff80001c30170


STACK_TEXT:  

fffffa60`09b92950 fffff800`01ecb57a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`001ede40 : nt!ExQueryPoolUsage+0xe0

fffffa60`09b92960 fffff800`01c5bef3 : fffffa80`05d53060 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`001edd98 : nt!NtQuerySystemInformation+0x66a

fffffa60`09b92c20 00000000`779d707a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`001edd08 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x779d707aFOLLOWUP_IP: 

nt!ExQueryPoolUsage+e0

fffff800`01c30170 8379e400 cmp dword ptr [rcx-1Ch],0


SYMBOL_STACK_INDEX: 0


SYMBOL_NAME: nt!ExQueryPoolUsage+e0


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49e0237f


STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffa6009b920f0 ; kb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ExQueryPoolUsage+e0


BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ExQueryPoolUsage+e0


Followup: MachineOwner

---------


1: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)

An exception happened while executing a system service routine.

Arguments:

Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck

Arg2: fffff80001c30170, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck

Arg3: fffffa6009b920f0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck

Arg4: 0000000000000000, zero.


Debugging Details:

------------------EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s.


FAULTING_IP: 

nt!ExQueryPoolUsage+e0

fffff800`01c30170 8379e400 cmp dword ptr [rcx-1Ch],0


CONTEXT: fffffa6009b920f0 -- (.cxr 0xfffffa6009b920f0)

rax=fffffffffffff460 rbx=0000000000000000 rcx=ffff0b0c01964900

rdx=fffffa6009b92a7c rsi=0000000000000000 rdi=00000000001ede40

rip=fffff80001c30170 rsp=fffffa6009b92950 rbp=fffffa6009b92ca0

 r8=fffffa6009b92a78 r9=fffff80001d93a10 r10=fffffa6001963d00

r11=0000000000000005 r12=00000000033eaa60 r13=00000000001737d2

r14=00000000001edd98 r15=fffff80001e29640

iopl=0 nv up ei ng nz na po cy

cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010287

nt!ExQueryPoolUsage+0xe0:

fffff800`01c30170 8379e400 cmp dword ptr [rcx-1Ch],0 ds:002b:ffff0b0c`019648e4=????????

Resetting default scope


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


BUGCHECK_STR: 0x3B


PROCESS_NAME: firefox.exe


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001ecb57a to fffff80001c30170


STACK_TEXT:  

fffffa60`09b92950 fffff800`01ecb57a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`001ede40 : nt!ExQueryPoolUsage+0xe0

fffffa60`09b92960 fffff800`01c5bef3 : fffffa80`05d53060 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`001edd98 : nt!NtQuerySystemInformation+0x66a

fffffa60`09b92c20 00000000`779d707a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`001edd08 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x779d707aFOLLOWUP_IP: 

nt!ExQueryPoolUsage+e0

fffff800`01c30170 8379e400 cmp dword ptr [rcx-1Ch],0


SYMBOL_STACK_INDEX: 0


SYMBOL_NAME: nt!ExQueryPoolUsage+e0


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49e0237f


STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffa6009b920f0 ; kb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ExQueryPoolUsage+e0


BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ExQueryPoolUsage+e0


Followup: MachineOwner

--------- :!:

-- Dodane 04.10.2009 (N) 19:10 --

Ok, postanowiłem kopiować do osobnego folderu każdy zrzut pamięci jądra jaki został zapisany w folderze

Minidump w celu przeprowadzenia późniejszej analizy.

Pod tym linkiem: http://www.przeklej.pl/plik/bsod-errors ... d9mtaf12j6

znajduje się skompresowany folder zip z tymi zrzutami pamięci jądra.

Zaczyna mnie ten problem już naprawdę irytować. Proszę raz jeszcze o pomoc w tej sprawie.

Jak będą potrzebne jakieś dodatkowe informacje, to proszę pisać.