System się nie chce załadować, błąd wczytywania plików


(Dziara667645121) #1

Witam,

na starcie powiem, że bardzo proszę o szybką pomoc, gdyż bez niej nie włączę Ubuntu. Kiedy odpala mi się GRUB, mam do wyboru kilka opcji, wybieram pierwsze z góry Ubuntu. System się ładuje, ale nagle na dole pojawia się komunikat:

Filesystem checks are in progress:

/usr(/dev/disk/by-uuid/xxxxxxx)

pliki są ładowane do 100%, potem pojawia się to samo z tym że zamias /usr pisze /home. xxxxxxx oznacza szereg znaków które się tam pojawiają. Po załadowaniu wywala komunikat:

usplash: setting mode 1152x864 failed

usplash: using mode 1024x768

Filesystem check failed

A maintenance shell will now be started

CONTROL-D will terminate this shell and re-try

niżej pojawia się tekst znany z konsoli, moge wpisywać komendy. Próbowałem z wszystkimi opcjami Ubuntu dostępnymi w GRUBie(inne wersje), jednak zawsze jest to samo.

Proszę o pomoc.

Ps. Możliwe że w komunikatach zrobiłem jakąś literówkę, ale pisałem je szybko i błąd wtedy jest prawdopodobny.

Ten sam temat założyłem tu: http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=121624, jednak jak można zauważyć trochę czasu trzeba czekać na odpowiedź, a mi zależy na czasie. Przyznacie raczej sami że korzystanie cały czas z LiveCD jest męczące...


(dragonn) #2

To niej jest ładowanie plików, ale sprawdzanie partycji pod kątem błędów, masz sprawny dysk twardy (brak bad sectorów), a początek weź odpal jakieś live cd (może być ubuntu), i zrób:

sudo e2fsck /dev/twoja_partycja-ubuntu

(Dziara667645121) #3

Dobra, mam debilne pytanie. Jak sprawdzić jak się nazywa moja partycja Linux?

Jedyne co mi przyszło do głowy do sda3 (nie wiem czemu akurat to)

wiec wpisałem sudo e2fsck /dev/sda3

wynik:

e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)

e2fsck: No such file or directory podczas próby otworzenia /dev/sda3


superblok nie mógł być odczytany lub nie opisuje prawidłowego systemu

plików ext2. Jeżeli urządzenie jest prawidłowe i naprawdę zawiera

system plików ext2 (nie jest swapem, ufs-em ani niczym innym),

to superblok jest uszkodzony - można próbować uruchomić e2fsck z innym

superblokiem:

  e2fsck -b 8193

Wpisałem też sudo e2fsck /dev/sda2 wynik:

e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)

e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read podczas próby otworzenia /dev/sda2

Czy to może jest partycja zerowej długości?

(dragonn) #4

Pokaż wynik:

fdisk -l

Dowiem się na jakie partycji masz Linuksa.


(Dziara667645121) #5

Wynik:

Disk /dev/sda: 400.1 GB, 400088457216 bytes

240 heads, 63 sectors/track, 51681 cylinders

Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes

Disk identifier: 0x0bbb0bbb


  Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sda1 * 1 13545 102400168+ 7 HPFS/NTFS

/dev/sda2 13546 51681 288308129 f W95 Ext'd (LBA)

/dev/sda5 13546 38135 185900368+ 7 HPFS/NTFS

/dev/sda6 38136 38405 2041168+ 83 Linux

/dev/sda7 38406 39759 10236208+ 83 Linux

/dev/sda8 39760 43145 25598128+ 83 Linux

/dev/sda9 43146 46531 25598128+ 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda10 46532 51681 38933968+ 7 HPFS/NTFS

Czyli partycje Linuxa to sad 6 7 8 9 10 tak? Wyniki po wpisaniu komend są takie same jak te wyżej czyli:

e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)

e2fsck: No such file or directory podczas próby otworzenia /dev/sad10


superblok nie mógł być odczytany lub nie opisuje prawidłowego systemu

plików ext2. Jeżeli urządzenie jest prawidłowe i naprawdę zawiera

system plików ext2 (nie jest swapem, ufs-em ani niczym innym),

to superblok jest uszkodzony - można próbować uruchomić e2fsck z innym

superblokiem:

  e2fsck -b 8193

(dragonn) #6

Akurat 10 nie jest Linuksa, 6,7,8 są, a 9 to swap, nie wiem jaki masz dokładnie rozkład, ale ponieważ system się wywala podczas sprawdzania stawiam na partycję root, mam nadziej że wiesz która to. Jeżeli nie to sprawdź, robisz to tak:

sudo mkdir /media/sdaX

Zamiast X dajesz numer partycji, następnie:

sudo mount /dev/sdaX /media/sdaX

Zamiast X znowu dajesz ten sam numer co wyżej, następnie wchodzisz do katalogu /media/sdaX i sprawdzasz czy jest to partycja root, domyślnie powinny tam być takie katalogi:

bin dev home lib64 media opt root	srv tmp var

boot etc lib lost+found mnt proc sbin	sys usr

Albo podobnie, jeżeli już znajdziesz partycję root to pokaż od razu zawartość /etc/fstab i /boot/grub/menu.lst (w przypadku 9.10 grub.cfg). Następnie spróbuj:

sudo umount /dev/sdaX

Musisz mieć zamknięte wszystkie aplikacje korzystające z /media/sdaX, czy jakiego pliku w nim, następnie:

sudo e2fsck /dev/sdaX

I pokaż jeszcze wynik:

blkid

P.S Tu masz literówkę:

Powinno być sda a nie sad :smiley: .


(Dziara667645121) #7

/etc/fstab:

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier

# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name

# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

proc /proc proc defaults 0 0

# / was on /dev/sda6 during installation

UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 / ext4 errors=remount-ro 0 1

# /home was on /dev/sda8 during installation

UUID=d32f8abe-747a-4e88-b7d7-a54743f02559 /home ext2 defaults 0 2

# /usr was on /dev/sda7 during installation

UUID=99139344-5cd9-45d8-9056-b5d0fef5ff85 /usr ext2 defaults 0 2

# swap was on /dev/sda9 during installation

UUID=b390ba65-0ab8-4db2-8267-16109615e6f5 none swap sw 0 0

/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0

/boot/grub/ grub.cfg

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s /boot/grub/grubenv]; then

 have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"

if [${prev_saved_entry}]; then

 saved_entry=${prev_saved_entry}

 save_env saved_entry

 prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

fi

insmod ext2

set root=(hd0,7)

search --no-floppy --fs-uuid --set 99139344-5cd9-45d8-9056-b5d0fef5ff85

if loadfont /share/grub/unicode.pf2 ; then

 set gfxmode=640x480

 insmod gfxterm

 insmod vbe

 if terminal_output gfxterm ; then true ; else

  # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't

  # understand terminal_output

  terminal gfxterm

 fi

fi

if [${recordfail} = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/white

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic" {

    recordfail=1

    if [-n ${have_grubenv}]; then save_env recordfail; fi

	set quiet=1

	insmod ext2

	set root=(hd0,6)

	search --no-floppy --fs-uuid --set 322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro quiet splash

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.31-20-generic

}

menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic (recovery mode)" {

    recordfail=1

    if [-n ${have_grubenv}]; then save_env recordfail; fi

	insmod ext2

	set root=(hd0,6)

	search --no-floppy --fs-uuid --set 322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro single 

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.31-20-generic

}

menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic" {

    recordfail=1

    if [-n ${have_grubenv}]; then save_env recordfail; fi

	set quiet=1

	insmod ext2

	set root=(hd0,6)

	search --no-floppy --fs-uuid --set 322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro quiet splash

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.31-14-generic

}

menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode)" {

    recordfail=1

    if [-n ${have_grubenv}]; then save_env recordfail; fi

	insmod ext2

	set root=(hd0,6)

	search --no-floppy --fs-uuid --set 322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3

	linux	/boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3 ro single 

	initrd	/boot/initrd.img-2.6.31-14-generic

}

### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

	linux16	/boot/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry "Microsoft Windows XP Home Edition (on /dev/sda1)" {

	insmod ntfs

	set root=(hd0,1)

	search --no-floppy --fs-uuid --set 2e7c7beb7c7babe9

	drivemap -s (hd0) ${root}

	chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###

sudo e2fsck /dev/sda7

e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)

/dev/sda7 jest podmontowany. 


UWAGA! Uruchamianie e2fsck na podmontowanym systemie plików

może spowodować POWAŻNE uszkodzenie systemu plików.


Naprawdę kontynuować? (t/n)? tak


/dev/sda7 nie był czysto odmontowany, wymuszono sprawdzenie.

Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarów

Przebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogów

Przebieg 3: Sprawdzanie łączności katalogów

Przebieg 4: Sprawdzanie liczników odwołań

Przebieg 5: Sprawdzanie sumarycznych informacji o grupach

/dev/sda7: 148729/1281696 plików (0.3% nieciągłych), 640300/2559052 bloków


[/code]


blkid :

[code]/dev/loop0: TYPE="squashfs" /dev/sda1: UUID="2E7C7BEB7C7BABE9" TYPE="ntfs" /dev/sda5: UUID="E624A26D24A24103" TYPE="ntfs" /dev/sda6: UUID="322fb4a1-689b-421d-b702-c20ea006ebe3" TYPE="ext4" /dev/sda7: UUID="99139344-5cd9-45d8-9056-b5d0fef5ff85" TYPE="ext2" /dev/sda8: UUID="d32f8abe-747a-4e88-b7d7-a54743f02559" TYPE="ext2" /dev/sda9: UUID="b390ba65-0ab8-4db2-8267-16109615e6f5" TYPE="swap" /dev/sda10: UUID="2AF8C141F8C10C4F" TYPE="ntfs"


(dragonn) #8

Dlaczego nie odmontowałeś sda7, chyba umieszy czytać:

Oczywiście tylko Linuksowych, jeżeli to nie pomoże to chyba są tylko dwa wyjścia, albo rozwalił ci się system plików na któreś z partycji, albo dysk zaczyna padać. Masz może możliwość zrobienia zdjęcia, np. aparatem co dokładnie pisze podczas startu systemu?


(roobal) #9

Podczas uruchamiania systemu a najlepiej w trybie single (recovery) zrób po prostu:

fsck

A dla partycji, na której masz zainstalowany system:

fsck /dev/sda6

Dysk na pewno nie pada, bo nie raz miałem problem ze sprawdzaniem partycji, tu raczej wina leży po stronie Fsck.

Pozdrawiam!


(Dziara667645121) #10

Zaraz sprawdze rady roobala, jednak najpierw daje zdjęcia,

http://img693.imageshack.us/img693/3052/p2003100757.jpg

-- Dodane 20.03.2010 (So) 8:36 --

roobal mistrzu, komenda fsck zrobiła cuda, system znów działa :smiley:

Dzięki bardzo wszystkim za pomoc :slight_smile:

A tak przy okazji, czemu tak się stało? Czyżbym nieświadomie coś zniszczył w systemie?


(dragonn) #11

Winne może być np. twardy reset. roobal jest jakąś różnica między e2fsck a fsck.


(roobal) #12

Lub chwilowy zanik prądu :slight_smile:

Z tego co mi wiadomo to e2fsck nie wspiera Ext4.

Pozdrawiam!


(dragonn) #13

roobal http://forum.arch-linux.pl/viewtopic.php?id=6793 , czyli wspiera Ext4, zresztą wpisz sobie man e2fsck. Na ale mało istotne, ważne że już działa.


(roobal) #14

No właśnie oficjalny podręcznik e2fsck mówi co innego - wsparcie jedynie dla Ext2/3 :slight_smile: Jeśli jest w ogóle jakiekolwiek wsparcie dla Ext4 to jest to jedynie od niedawna co nie zmienia faktu, że Fsck radzi sobie z tym lepiej :slight_smile:

No to jest dla mnie najważniejsze :slight_smile:

Pozdrawiam!