System strasznie zwolnil

witam od pewniego momentu moj system strasznie zwolnil tZn duzo dluzej sie wlacza, kiedy pojawi sie ekran “zapraszamy” wyskakuje czarne tlo i widac tylko kursor.

ogolnie strasznie zamula, kursor bardzo sie przycina, muzyka czy filmy odtwarzane sa jakby w zwolnionym tempie, czasem pomaga zamkniecie i ponowne otwarcie explorer.exe

laptop jest nowy, na pewno nie powinien mi tak mulic. zrobilem scan HiJackThis, oto on:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:23:38, on 2011-11-14

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16869)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files (x86)\Internet w Cyfrowym Polsacie\Internet w Cyfrowym Polsacie.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\BearShare Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.emachines.com/rdr.aspx? … 5r46326079

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= … =CT2405280

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.emachines.com/rdr.aspx? … 5r46326079

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= … 5r46326079

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files (x86)\Softonic-Eng7\tbSoft.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: Softonic-Eng7 - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files (x86)\Softonic-Eng7\tbSoft.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {0974BA1E-64EC-11DE-B2A5-E43756D89593} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\ToolBar\BearshareMediabarDx.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files (x86)\Softonic-Eng7\tbSoft.dll

O4 - HKLM…\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM…\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [Mobile Partner] “C:\Program Files (x86)\Internet w Cyfrowym Polsacie\Internet w Cyfrowym Polsacie.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{28D7A3E7-E91E-4EAE-906D-A6F5ABD5808A}: NameServer = 193.41.112.14 193.41.112.18

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{3A62D584-49B7-4ACF-BDD8-D92C355540B4}: NameServer = 193.41.112.14 193.41.112.18

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{500D08FD-2A71-40BE-AFA8-7797D3F32705}: NameServer = 193.41.112.14 193.41.112.18

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~2\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\eMachines\eMachines Power Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\eMachines Games\eMachines Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\eMachines\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\eMachines\eMachines Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

End of file - 11646 bytes

jesli ktos sie na tym zna, niech odpowie czy da sie jakos uniknac formatu

dzieki z gory

Przeskanuj sobie system doktorem web curelt.

probowalem tego jak i kilku innych niestety nic nie znalazlo, niedawno mialem bluescreena ;/

W takim razie ściągnij sobie TuneUp Utilities i przeczyść dysk + rejestr oraz wykonaj defragmentację. Do tego możesz oczyścić twardziela ze zbędnych plików programem odkurzacz i wywalić z autostartu niepotrzebne aplikacje. Czasami takie przyspieszenie Windowsa to jet syzyfowa robota, dlatego jeżeli dawno nie instalowałeś systemu od nowa, radzę Ci to zrobić teraz.

Dodane 15.11.2011 (Wt) 21:57

Przejrzałem Twój log z OTL i skopiowałem wpisy programów, które uruchamiają się razem z systemem i na 100% bez żadnych konsekwencji możesz je wywalić.

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

Dodane 15.11.2011 (Wt) 22:00

Jeszcze jedno, jeżeli masz mniej niż 4GB RAMu, radziłbym Ci jeszcze rozważyć rozbudowanie pamięci do 4GB i przejść na system 64 bitowy, o ile Twój procek obsługuje instrukcje 64 bitowe.

dobra, tak zrobie. mam akurat 4GB RAMU, system 64 bitowy

edit: usunelo duzo zbednych plikow rejestr wyczyscilo i zdefragmentowalo, gruntownie zdefragmentowalo twardy dysk ale wielkiej poprawy nie ma…

dlugo trwa rozruch systemu, kiedy sie rozkreci to jest dobrze, chociaz zdarzaja sie przerwy w plynnosci