SYSTEM XP Profesional - ZAWIESZA się - POMOCY!


(Adasqo24) #1

Witam Wszystkich... MADAX82pl

Mam problem z systemem XP Profesional... Wyjaśniam o co chodzi otóż:

 • uruchamianie systemu czy wyłanczanie i restrat dział bez zarzutu

Natomiat uruchamiam neta i chwile pracuje i kursor się zatrzymuje i koniec zabawy wszystko się zawiesza i tylko ta sytuacje ratuje restart.. Nie wiem co się dzieje... Również przy uruchomionych kilku programach system tez się zawiesza..

Sytuacja powstała od pewnego czasu jak ogladałem filmy, obraz się zaczął zacinać i blokować powodujący zawieszanie się systemu, do dzisiaj nie mogę oglądać filmów tzn. uruchamiają się ale po pewnym czasie wszystko się zawiesza...

Nie wiem co robić nigdy mi sie to nie zdażało.

Przy tym zawieszaniu zauważyłem ze procesor jest wysilony na 100% a plik tronnicowania (pamięć wurtualna) nie jest do końca przeciążana, choć czasem zdaża się... Ustawiłem czysczenie tego pliku przy wyłanczaniu kompa i szybciej się uruchamia, ale zawieszanie się nadal wystepuje...

NIE WIEM CO ROBIĆ !!

może to też ma wpływ albo za mało RAM'u albo coś z tymi ustawieniami:

Przy 256 RAM mam ustawienie pliku stronicowania: main. wartość dysku 384 MB - max wartość dysku 758// nie wiem czy to jest prawidłowe ustawienie..

Może na podstawie LOGINU pomożecie wyłapać co jest nie tak...:

Dołanczam kod Logfile of HijackThis v1.99.1 - który wygenerowałem oraz kod wygenerowany przez "Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:57:27, on 2007-03-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

H:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

H:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

H:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\PROGRA~2\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Programy ściągnięte Legal\Naprawa XP i kompa\HijackThis pl\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - H:\Program Files\Neostrada TP\Audience\IEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] H:\PROGRA~2\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - H:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - H:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - H:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - H:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Oraz

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"NVIEW" = "rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook" [MS]

"MSMSGS" = ""H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"avast!" = "H:\PROGRA~2\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000}\(Default) = (no title provided)

 - {HKLM...CLSID} = "IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Neostrada TP\Audience\IEHelper.dll" [empty string]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 - {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 - {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 - {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 - {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 - {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 - {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{AC1DB655-4F9A-4c39-8AD2-A65324A4C446}" = "Autodesk Drawing Preview"

 - {HKLM...CLSID} = "ACTHUMBNAIL"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcThumbnail16.dll" ["Autodesk"]

"{36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD}" = "Ikona obsługi nakładki Podpisów cyfrowych AutoCAD"

 - {HKLM...CLSID} = "AcSignIcon"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll" ["Autodesk"]

"{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 - {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\WinZip\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 - {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\WinZip\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 - {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\WinZip\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 - {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 - {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 - {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "H:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

 text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 - {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 - {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Programy Files II\Adobe Rearder 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 - {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 - {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\WinZip\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 - {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\WinZip\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 - {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\WinZip\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]Default executables:

--------------------


HKCU\Software\Classes\.scr\(Default) = "AutoCADScriptFile"

 HKCU\Software\Classes\AutoCADScriptFile\shell\open\command\(Default) = ""H:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE" "%1"" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "H:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "H:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Symantec NetDetect" - launches: "H:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

 "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 - {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "H:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""H:\Programy Files II\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

C-DillaCdaC11BA, C-DillaCdaC11BA, "H:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE" ["Macrovision"]

Norton Unerase Protection, NProtectService, "H:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE" ["Symantec Corporation"]

NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Speed Disk service, Speed Disk service, "H:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe" ["Symantec Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "H:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]

PDFCreator\Driver = "pdfcmnnt.dll" [null data]----------

: Suspicious data at a malware launch point.

: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 65 seconds.

---------- (total run time: 120 seconds)

Bede wdzięczny za każdą pomoc i wskazówki - pozdrawiam MADAX82pl

Z systemu jestem zielony, a pisze prace a komp mi jest bardzo potrzebny.. !!


(Mario C) #2

Dwa antywuiry nie mogą być, gryzą się ze sobą, odinstaluj jednego, powinno być dobrze


(Adasqo24) #3

Dzięki jeszcze raz za info...

Mysłałem, że odinstalowałem Nortona, samego antywirusa a pozostawiłem tylko narzędzia: WinDoctor itp.

Ale jeśli one sie gryzą i tak, to go całkowicie usune...

Dziękuje.. !!

Złączono Posta : 08.03.2007 (Czw) 18:50

A jeśli chodzi o prgram czy biblioteke:

NET.Framework 1.1 lub 2.0

Ile Może być zainastalowanych tych platform w systemie tylko jedna czy więcej, no i czy one nie bea powodować podobnej sytuacji jeśli bea dwie rózne platformy Net zainstalowane ??

np. Net Framework 1 i 2 ??


(Monczkin) #4

Madax82pl proszę poprawić tytuł na konkretny i nie używac nieuzasadnionego formatowania tekstu. Popraw to - inaczej temat wyleci do śmietnika