System zamula - problem z services, ipconfig, rundll itd


(system) #1

Nie tworzyłbym osobnego wątku, gdyby przypadek nie był wyjątkowy od razu zaznaczam. :stuck_out_tongue:

Przeszperałem całe Google, ale nie udało mi się rozwiązać tego problemu, dlatego postanowiłem, że dam loga i pewnie ktoś mądrzejszy da radę bo naprawdę nie chciałbym robić formatu. ;]

Problem zaczął się z 2 tyg. temu i od tamtego czasu komputer zaczął zamulać, a ponieważ jest stary to jakoś i tak się przyzwyczaiłem, że jest wolny, ale dzisiaj miarka się przebrała. :stuck_out_tongue: Wszystko się pogłębiło i zaczęły wyskakiwać komunikaty o tym, że coś się nie załadowało, że coś źle działa itd., sam się zaczął restartować, czasami nie chciał iść dalej w momencie logowanie itp. sprawy.

Na początku postanowiłem z grube rury go potraktować ComboFixem tak po prostu, ale to nic nie dało. Skanowanie avastem w ogóle nic nie wykryło chociaż dałem, żeby było jak najbardziej szczegółowo+archiwa(chociaż szczerze mówiąc nie spodziewałem się cudów po tym programie...).

Doszedłem do tego miejsca, daję tutaj moje logi(pewnie wyjdą na jaw wszystkie tajemnice ^^) i proszę(plox/), żeby ktoś mi powiedział dokładnie co mam zrobić. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:46:45, on 2010-01-26

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PDFCreatorMessages.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Hide My IP 2009\SecureSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: mysidesearch search enhancer - {77AB97EF-02FA-F17C-9B15-9FE3D62208D2} - C:\WINDOWS\system32\eaxkcckwoaj.dll (file missing)

O2 - BHO: Catcher Class - {ADECBED6-0366-4377-A739-E69DFBA04663} - C:\Program Files\Moyea\FLV Downloader\MoyeaCth.dll (file missing)

O2 - BHO: adssite - {b1b05316-25d4-12ac-870e-cd7441207cf2} - C:\WINDOWS\system32\nso28.dll

O2 - BHO: Burn4Free Toolbar Helper - {D187A56B-A33F-4CBE-9D77-459FC0BAE012} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v3.3.0.1\Burn4Free_Toolbar.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll (file missing)

O2 - BHO: Search Assistant - {F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695} - C:\Program Files\SGPSA\BHO.dll (file missing)

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O2 - BHO: XBTBPos00 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Fast Browser Search\IE\FBStoolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: Burn4Free Toolbar - {4F11ACBB-393F-4C86-A214-FF3D0D155CC3} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v3.3.0.1\Burn4Free_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\Program Files\No1 Video Converter\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Fast Browser Search Toolbar - {1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344} - C:\Program Files\Fast Browser Search\IE\FBStoolbar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=GRfox000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\securenet.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\securenet.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\securenet.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {5CE72DD0-4695-4D18-A4D3-3367ACD37578} (F-Secure Health Check 1.0) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDFCreatorMessages - Global Graphics Software Ltd. - C:\WINDOWS\system32\PDFCreatorMessages.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: SecureSrv - My Privacy Tools, Inc. - C:\Program Files\Hide My IP 2009\SecureSrv.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 10274 bytes

ech #-o


(deFco247) #2

Zawartość logów wklejasz na wklej.org, wklej.to lub nopaste.pl, a w poście dajesz link.

Pokaż więc log z tamtego skanowania Combofixem, jeśli powstał.

Pokaż logi z narzędzi:

:arrow: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

:arrow: System Repair Engineer


(system) #3

Niestety nie powstał, ponieważ wymagało to zresetowania komputera, który po ponownym rozruchu nie chciał się zalogować, dopiero po którymś razie się udało, więc wtedy w ogóle się nie włączył...

Logi z HiJacka na wklej.org:

http://wklej.org/id/269768/

Logi z OTL:

http://wklej.org/id/269830/

Logi ze SREng'a:

http://wklej.org/id/269848/

Jakieś to wszystko długie. :expressionless:

Proszę o szybką pomoc.


(deFco247) #4

Nie liczy się długość, tylko zawartość. :stuck_out_tongue:

Poza tym masz dosyć dużo keyloggerów w systemie.

Uruchom SREng -> System Repair -> zakładka Browser Addons -> kolumna CLSID1 -> odszukaj i usuń:

{37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404}

(system) #5

System już działa lepiej, przyspieszył i nie daje żadnych błędów na start. ;]

Jak już się z tym uporamy to proszę mi powiedzieć, co mam zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, np. jakiego firewalla mam zastosować, czym skanować raz na jakiś czas itd. Czy są jakieś sposoby "odmulenia komputera" -tzn. wyczyścić go ze zbędnych plików.

Oto wklejka z loga po reboocie z OTL:

http://wklej.org/id/269905/

A oto ze skanowania ponownego w OTL:

http://wklej.org/id/269925/


(deFco247) #6

W logu czysto.

W OTL kliknij CleanUp.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes' Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Gdy będą wirusy pokaż raport po usuwaniu.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner oraz wyłącz nim zbędniki z autostartu (Narzędzia -> Autostart).


(system) #7

Zrobiłem wszystko o co prosiłeś, widzę znaaaczną poprawę. :slight_smile:

Oto jeszcze log z Malwarebytes po usunięciu zainfekowanych plików:

http://wklej.org/id/270392/

Proszę jeszcze o polecenie mi najlepszego Twoim zdaniem firewalla. :slight_smile:


(deFco247) #8

Jak dla mnie dobrym jest Comodo Firewall, lecz może on generować dosyć dużo zapytań na początku użytkowania (nie ma to jak pełna kontrola nad zdarzeniami w systemie :P).


(system) #9

Ok, jeszcze tylko jedna mała sprawa:

od jakiegoś czasu w Firefoxie, kiedy otwieram nową kartę sama pojawia mi się wyszukiwarka Fast Browser Search, myślałem, że to jakiś głupi dodatek do Firefoxa, ale po zaznajomieniu się z tematem okazało się, że to ściąga różne wirusy itd., trudno jest to usunąć. To chyba ostatnia sprawa. :slight_smile:


(deFco247) #10

No właśnie to jest tajemnicza sprawa z tym Fast Browser Search, gdyż mimo całkowitego usuwania to magicznie powraca na swoje miejsce.

Spróbuj zastosować opcję usuwania w AD_Remover - narzędzie deklaruje usuwanie tego szpiega.


(system) #11

Niestety nic to nie daje, postaram się jakoś sam to naprawić. :slight_smile:

Tak, czy inaczej BARDZO dziękuję za pomoc i uratowanie od formatu dysku. ;]