System


(Swoj) #1

czy istnieje taka opcja w Xp która pozwoli na sprawdzenie i naprawienie systemu(nie konsola odzyskiwania)?


(Adarek) #2

Wsuń cd z XP do napędu i w uruchom wpisz sfc /scannow >>>Enter


(Swoj) #3

wpisałem te komende i sprawdziło zgodność plikóe i znikneło czy to oznacza że jesta wszystko ok?


(JNJN) #4

Nie,system sprawdził pliki XP i ewentualnie uzupełnił brakujące lub uszkodzone lub innej wersji.