Systemy plików

Posiadam laptopa z XP HE (ukryta partycja systemowa) tzw rc

Formatując system nie mam możliwości zmiany systemu plików

Morze jest jakiś sposób po formacie żeby zmienić system plików z fat32 na ntfs

Może dałoby się za pomocą G-Parted? Zawsze możesz spróbować: http://gparted-livecd.tuxfamily.org/

START -> Uruchom -> wpisz: convert X: /fs:ntfs

gdzie zamiast X wpisujesz literę partycji, którą chcesz przekonwertować.

I następny problem

11d2f3cad1aec2a0m.jpg

Wybierz: “TAK”.

Wybrałem i to samo

Dysk D poszedł bez problemu

11e46da9fd4731f9m.jpg

Ponownie wybierz: “TAK”, czyli konwersja ma zostać wykonana po ponownym uruchomieniu systemu :slight_smile:

Tak zrobilem i lipa

c17fd06cbd583ad5m.jpg

3436807dddace616m.jpg

A uruchomiłeś komputer ponownie ?

No ba pewno

Po wpisaniu: convert C: /fs:ntfs

powinny pojawić się dwa komunikaty, jakie Ci się pojawiły. Po dwóch odpowiedziach: “TAK” powinieneś uruchomić ponownie komputer (START -> Wyłącz komputer -> Uruchom ponownie).

Przy ponownym uruchamianiu powinna nastąpić konwersja systemu plików.