Szablon.tpl - pod kategorię


(Kloc221) #1

Witam chciałem uprościć sobie życie robiąc pod pewną kategorię na swojej stronie styl.tpl a następnie wpisy umieszczac w plikach txt - niestety mam z tym pewien problem i nie wiem jak sobie poradzić.

Założyłem plik szablon.tpl i umieściłem w nim przykładowe dane:

...
{TYTUL}

...

{TYTUL}

{TRESC}
[/code] następnie założyłem plik index.php a w nim :
[code]<?php include 'class.php' ; $plik = file( 'recki/' . $_GET['art'] . '.txt'); $tytul = $plik[0]; for($i=1; $i $tresc .= $plik[$i]; $obj_tpl = new template ; $obj_tpl->read( 'szablon.tpl' ) ; $obj_tpl->assign( array('TYTUL'=> $tytul, 'TRESC'=>$tresc ) ) ; echo $obj_tpl->get(); ?>
Do folderu recki wrzuciłem przykładowy plik txt a w nim :

bla bla bla


bla bla bla

bla bla bla

bla bla bla

bla bla bla


bla bla bla

bla bla bla

No plik class.php to już gotowiec :

<?php


class template

{

 private $file ;

 private $vars ;

 private $loop_vars ;

 private $clauses ;


 function read( $file_name )

 {

  if ( ! file_exists($file_name) )

  {

   exit( 'file does not exist!' ) ;

  }

  $this->file = file_get_contents( $file_name ) ;

  return true ;

 }


 function assign( $vars, $clauses = null )

 {

  if ( ! $this->file )

  {

   exit( 'file does not exist!' ) ;

  }


  if ( ! is_array($vars) )

  {

   exit( 'given parameter must be an array' ) ;

  }


  foreach ( $vars as $k => $v )

  {

   if ( is_array($v) )

   {

    $loop_vars[$k] = $v ;

    unset( $vars[$k] ) ;

   }

  }


  if ( $loop_vars )

  {

   $this->loop_vars = $loop_vars ;

  }


  $this->vars = $vars ;

  if ( is_array($clauses) )

  {

   $this->clauses = $clauses ;

  }

  return true ;

 }


 function get()

 {

  $file = $this->file ;


  //causes start

  if ( is_array($this->clauses) )

  {

   $clauses = $this->clauses ;

   foreach ( $clauses as $k => $v )

   {

    preg_match_all( '/\[IF ' . $k . '=' . $v . ' START\]([\s[:print:]]*)\[IF ' . $k . '=' . $v . ' END\]/', $file, $out ) ;

    $file = str_replace( $out[0][0], trim($out[1][0]), $file ) ;

   }

   //clear clauses

   $file = preg_replace( '/\[IF [a-zA-Z0-9]{1,40}=[a-zA-Z0-9]{1,40} START\]([\s[:print:]]*)\[IF [a-zA-Z0-9]{1,40}=[a-zA-Z0-9]{1,40} END\]/', '', $file ) ;

   //clear comments

   $file = preg_replace( '/\/\/[[:print:]]*/', '', $file ) ;

  }

  //causes end


  //loops start

  if ( $this->loop_vars )

  {

   $loop_vars = $this->loop_vars ;

   foreach ( $loop_vars as $k => $v )

   {

    preg_match_all( '/\[LOOP ' . $k . ' START\]([\s[:print:]]*)\[LOOP ' . $k . ' END\]/', $file, $out ) ;

    foreach ( $loop_vars[$k] as $loop_record )

    {

     $current_loop = $out[1][0] ;

     foreach ( $loop_record as $lr_k => $lr_v )

     {

      $current_loop = str_replace( '{' . $lr_k . '}', $lr_v, $current_loop ) ;

     }

     $loop_return .= $current_loop ;

    }

    $file = str_replace( $out[0][0], trim($loop_return), $file ) ;

   }

  }

  //clear loops

  $file = preg_replace( '/\[LOOP [a-zA-Z0-9]{1,40} START\]([\s[:print:]]*)\[[LOOP [a-zA-Z0-9]{1,40} END\]/', '', $file ) ;


  foreach ( $this->vars as $k => $v )

  {

   $file = str_replace( '{' . $k . '}', $v, $file ) ;

  }

  return $file ;

 }

}


?>

Dlaczego to nie działa tylko sypie jakieś błędy ??


(Grzelix) #2

z tego co mi wiadomo to powinno być raczej tak:

...
{$TYTUL}

...

{$TYTUL}

{$TRESC}
[/code]

sprawdź to i ewentualnie podaj co za błędy wyrzuca