Szaleńcze ruchy myszy podczas pracy z komputerem


(Viruseq) #1

Podczas normalnego użytkowania komputera, moja mysz zaczyna nagle sama się poruszać po pulpicie. Od lewej do prawej. Od prawej do lewej. Zawsze w linii prostej. Skanuję komputer Pandą, Ad-Aware, skanerem online mks i wciąż nie wykrywa niczego co by zmieniło tą sytuację. Oto log z HijackThis'a :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:54:33, on 2007-02-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

d:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\AVENGINE.EXE

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Mecq\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - D:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - D:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [AVPDWIN] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Demo\pandasft.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -silent

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: avldr - D:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - d:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

Proszę o pomoc.

Z góry dziękuję.


(bodek32) #2

Co ty wypisujesz to jest ok :o


(Kuz5) #3

Spokojnie :slight_smile:

A głupota ląduje w koszu :?

Nie chcij bym jeszcze raz takie coś zobaczył

Log jest ok

Co do myszki to nie napisałeś jaka to myszka radiowa czy jaka

Poprostu przeczyść ją i sprawdz jej zachowanie na innym kompie


(Krzychuu) #4

Mecku jeśli to mysz optyczna to takie zachowanie na XP jest normlane.


(Viruseq) #5

Mam najzwyklejszą kablową myszkę z kulką. Jeżeli takie zachowanie jest normalne to jest jakiś sposób aby to wyłączyć?


(kennex) #6

Może coś w opcjach? Niekiedy tak się zdarza.

Wejdź w Panel Sterowania i Mysz.

W zakładce Przyciski odznacz wszystko.

W zakładce Opcje Wskaźnika odznacz wszystko.

W zakładce Sprzęt kliknij Właściwości i w zakładce Ustawienia Zaawansowane kliknij Domyślne :wink: