Szare tło Internet Explorera - zmiana


(Dragonlnx) #1

Brak apletu Madonote wcale nie oznacza, że nasz wygląd pasków

narzędziowych Internet Explorera musi pozostać szary.

Zmianę możemy wprowadzić w każdej chwili, przygotowując wcześniej

odpowiednią mapę bitową w formacie .bmp. Może to być dowolna

kompozycja jaka sprawi Wam przyjemność, nadająca się do wypełnienia

(wielokrotnego powtórzenia tego samego elementu).

Ważne aby nie była zbyt "ciężka" (rozdzielczość 72 dpi, rozmiar koło

50x50 pikseli). Zmiany dokonamy tworząc skrypt rejestrowy o treści:

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"BackBitmap"="D:\Bitmaps\tlo_ie.bmp"

W ostatniej linii wskazujemy ścieżkę dostępu do przygotowanego pliku.

Warto zauważyć, że edycja znaku "\" w pliku tekstowym to podwójne

powtórzenie tego znaku. Plik przygotowany w notatniku zapisujemy z

rozszerzeniem .reg i klikając dwukrotnie eksportujemy do Rejestru.

Mój wygląd Ie wygląda tak :

ie.gif