Szkodliwe działanie wirusa

Przymulenie kompa, przycinanie się myszki, ogólne przycinanie typu “blok” :slight_smile:

HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:11:28, on 2007-10-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\Fmctrl.EXE

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Marcin\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=3

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\programy\fleshget\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\programy\fleshget\getflash.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [FmctrlTray] Fmctrl.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - D:\programy\fleshget\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - D:\programy\fleshget\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\programy\antyw\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\programy\fleshget\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\programy\fleshget\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{40299191-B5BD-4D17-8C88-7971528F808E}: NameServer = 213.199.225.10,213.199.225.14

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\programy\antyw\avp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

ComboFix

http://wklej.org/id/a2b246f2f0

Dzięki.

Nazwij temat konkretnie. Inaczej temat zostanie usunięty. Polecam przeczytać regulamin i zasady pisania w dziale bezpieczeństwo.

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz (V) >> Fix checked.

Ogólnie mówiąc: infekcja na pendrive.

ComboFix częściowo usunął z dysku, ale będzie wracać po każdym użyciu pendrive.

Usuń ręcznie wszystkie"foundy" podobne do tego: C:\FOUND.360 (inne cyferki)

Wklej do Notatnika :

File::

C:\copy.exe

C:\host.exe


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GPLv3]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InfoData]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\j0261334]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{abdbad0d-018a-11dc-b5a8-00115b5ec6af}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{842cb61a-1b12-11dc-b01c-00115b5ec6af}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{37b7ae34-27dd-11dc-b09d-00115b5ec6af}]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku --> 88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Znasz te powyższe?

Daj log z ComboFixa.

jessi

http://wklej.org/id/e5a82041e8

Dziękuję.

Prawoklik na Mój Komputer>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.

Pobierz program SDFix

SDFix: Version 1.107


Run by Marcin on 2007-10-04 at 00:27


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\Program Files\\Wapster\\AQQ\\AQQ.exe"="C:\\Program Files\\Wapster\\AQQ\\AQQ.exe:*:Enabled:P2P AQQ"

"D:\\PROGRAMY\\fleshget\\flashget.exe"="D:\\PROGRAMY\\fleshget\\flashget.exe:*:Enabled:Flashget"

"C:\\PROGRA~1\\Wapster\\AQQ\\AQQ.exe"="C:\\PROGRA~1\\Wapster\\AQQ\\AQQ.exe:*:Enabled:P2P AQQ"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Mon 4 Dec 2006 1,682 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys"

Mon 4 Dec 2006 56 ..SHR --- "C:\WINDOWS\system32\BDD169FDB3.sys"

Mon 23 Apr 2007 5 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\fabcaea8_s.dll"

Sat 15 Jul 2006 2,045 ...H. --- "C:\WINDOWS\system32\whlpdms32a.dll"

Wed 4 Aug 2004 1,667,584 ..SH. --- "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"

Tue 3 Aug 2004 93,184 A.SH. --- "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"

Tue 3 Aug 2004 60,928 A.SH. --- "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"


Finished!

:slight_smile:

Log czysty