Szukam pliku bat restartującego program

(Knoxyx) #1

Jak w temacie, poszukuję prostego skryptu do automatycznego zamykania i otwierania aplikacji (restartu) do zapisu w .bat.

(adpawl) #2

Przykład dla notatnika

@echo off 

taskkill /f /IM notepad.exe 

start notepad.exe
(Marcinch7) #3

Albo samo :

taskkill /IM notepad.exe

notepad
(Krzysiekaczor) #4

zapisujesz to w notatniku jako blabla.bat (musisz zaznaczyć wszystkie pliki)

(Marcinch7) #5

Chyba, że chodzi Ci o restart co chwilę to wtedy

@ echo off

:start

taskkill /IM notepad.exe

notepad

goto start