Szukam pliku bat restartującego program


(Knoxyx) #1

Jak w temacie, poszukuję prostego skryptu do automatycznego zamykania i otwierania aplikacji (restartu) do zapisu w .bat.


(adpawl) #2

Przykład dla notatnika

@echo off 

taskkill /f /IM notepad.exe 

start notepad.exe

(Marcinch7) #3

Albo samo :

taskkill /IM notepad.exe

notepad

(Krzysiekaczor) #4

zapisujesz to w notatniku jako blabla.bat (musisz zaznaczyć wszystkie pliki)


(Marcinch7) #5

Chyba, że chodzi Ci o restart co chwilę to wtedy

@ echo off

:start

taskkill /IM notepad.exe

notepad

goto start