Szukam tłumaczenia...a może komuś się nudzi..?

Bardzo proszę…

Tekst:

We can remember swimming in December,

Heading for the city lights, in 1975

We share in each other

Nearer than father

The scent of a lemon, drips from your eyes

We are the people that rule the world

A force running in every boy and girl

All rejoicing in the world

Take me now

We can try

We lived an adventure

Love in the Summer

Followed the sun till night

Reminiscing other times of life

For each every other

The feeling was stronger

The shock hit eleven

Got lost in your eyes

I can’t do well when I think you’re gonna leave me, but I know I try

Are you gonna leave me now

Can’t you be believing now

(repeat)

Can you remember and humanize,

It was still where we’d energized,

Lie in the sand and visualize like its 75 again

We are the people that rule the world

A force running in every boy and girl

All rejoicing in the world

Take me now

We can try

I can’t do well when I think you’re gonna leave me, but I know I try

Are you gonna leave me now

Can’t you be believing now

(repeat)

I know everything about you

You know everything about me

Know everything about us

(repeat)

I can’t do well when I think you’re gonna leave me, but I know I try

Are you gonna leave me now

Can’t you be believing now

(repeat)

Z góry dzięki! !!

Możemy zapamiętać pływanie wewnątrz grudzień,

Nagłówek dla świateł miasta, w 1975 Dzielimy się w sobie

Bliżej niż ojciec zapach cytryny, kapania od twoich oczu Jesteśmy ludźmi, którzy rządzą świat siła bieżąca wewnątrz, każdy chłopiec i dziewczyna

Zupełnie sprawiająca radość wewnątrz świat

Brać mnie teraz Możemy spróbować Przeżywaliśmy przygoda

Miłość wewnątrz Lato

Podążyło słońce, aż noc

Wspominająca inne razy życia,

Ponieważ każdy każdy inne uczucie było silniejszym uderzeniem szoku jedenaście

Stał

się zagubiony w twoich oczach, których nie mogę dobrze sobie radzić kiedy myślę, że jesteś gonna zostaw mnie, ale wiem, że próbuję

Są tobą gonna zostawić mnie teraz

nie

może cię uwierzyć teraz, że

(powtórka)

Może cię pamiętają i zhumanizować,

To było nadal, gdzie pobudziliśmy,

Skłamaliśmy w piasku i zwizualizowaliśmy podobny jego 75 znów Jesteśmy ludźmi, którzy rządzą świat siła bieżąca wewnątrz, każdy chłopiec i dziewczyna

Zupełnie sprawiająca radość wewnątrz świat

Brać mnie teraz Możemy spróbować nie mogę dobrze sobie radzić kiedy myślę, że jesteś gonna zostaw mnie, ale wiem, że próbuję

Są tobą gonna zostawić mnie teraz

nie

może cię uwierzyć teraz

(powtórka) znam wszystko około ty Znasz wszystko około mnie

Znają wszystko o nas

(powtórka) której nie mogę dobrze sobie radzić kiedy myślę, jesteś gonna zostaw mnie, ale wiem, że próbuję

Są tobą gonna zostawić mnie teraz

nie

może cię uwierzyć teraz

(powtórkę)

=D> apanasiuk - translatora każdy umie użyć, ale widać z jakim skutkiem #-o jak nie wiesz, jak się zabrać to się nie zabieraj za tłumaczenia, angielski ma słowa, które na polski mają kilka różnych znaczeń.

We can remember swimming in December, Może pamiętamy pływanie w grudniu

Heading for the city lights, in 1975 W stronę miejskich świateł, w 1975

We share in each other Dzielimy się z każdym

Nearer than father Bliżej niż dalej

The scent of a lemon, drips from your eyes Zapach cytryny, łzy z Twoich oczu

We are the people that rule the world My jesteśmy ludźmi, którzy zawojowali świat

A force running in every boy and girl Siłą, która jest w każdym chłopaku i dziewczynie

All rejoicing in the world Wszyscy łączą się na świecie

Take me now Weź mnie teraz

We can try Możemy spróbować

We lived an adventure Przeżyliśmy przygodę

Love in the Summer Miłość latem

Followed the sun till night Podążając za słońcem aż do zmierzchu

Reminiscing other times of life Wspominając inne fragmenty życia

For each every other Dla każdego inne

The feeling was stronger Uczucia były silne

The shock hit eleven Szok trafił jedenastu

Got lost in your eyes Zgubiłem się w Twoich oczach

I can’t do well when I think you’re gonna leave me, but I know I try Nie wiem, kiedy mnie opuścisz, ale wiem, że spróbuję

Are you gonna leave me now Czy chcesz opuścić mnie teraz ?

Can’t you be believing now Nie możesz teraz uwierzyć

(repeat) (powtórka)

Can you remember and humanize, Czy możesz zapamiętać i uczłowieczyć

It was still where we’d energized, To było wciąż tam, gdzie się wzmacnialiśmy

Lie in the sand and visualize like its 75 again Połóż się na piasku i wyobraź sobie, że jest znów jak w 75’

We are the people that rule the world My jesteśmy ludźmi, którzy zawojowali świat

A force running in every boy and girl Siłą, która jest w każdym chłopaku i dziewczynie

All rejoicing in the world Wszyscy łączą się na świecie

Take me now Weź mnie teraz

We can try Możemy spróbować

I can’t do well when I think you’re gonna leave me, but I know I try Nie wiem, kiedy mnie opuścisz, ale wiem, że spróbuję

Are you gonna leave me now Czy chcesz opuścić mnie teraz ?

Can’t you be believing now Nie możesz teraz uwierzyć

(repeat) (powtórka)

I know everything about you Wiem o Tobie wszystko

You know everything about me I Ty wiesz wszystko o mnie

Know everything about us Wiemy wszystko o nas

(repeat) (powtórka)

I can’t do well when I think you’re gonna leave me, but I know I try Nie wiem, kiedy mnie opuścisz, ale wiem, że spróbuję

Are you gonna leave me now Czy chcesz opuścić mnie teraz ?

Can’t you be believing now Nie możesz teraz uwierzyć

(repeat) (powtórka)

To by moje tłumaczenie było, jak coś jest nie tak, to przepraszam, ale ten tekst dla mnie trochę czarną magią jest :slight_smile:

sannircf609q5iy9raf.gif