Szybki sposób na skopiowanie ścieżki pliku


(Adamw93) #1

W starszych wersjach Windowsa często miałem ten problem - musiałem mieć szybko pełną ścieżkę pliku, zazwyczaj kopiowałem adres folderu i musiałem dopisywać plik. Bardzo irytujące.

Na szczęście w nowszych systemach jest proste rozwiązanie tego problemu, a o którym ciężko się samemu przypadkiem dowiedzieć :smiley: Mianowicie w NT 6.0 jest polecenie "copy as patch". Dzięki temu poleceniu do schowka kopiowana jest dokładna ścieżka pliku folderu itp. Aby pojawiła się ta opcja w menu kontekstowym, należy z przytrzymanym SHIFT'em kliknąć prawym przyciskiem na plik. Ukaże się nam wtedy to polecenie :slight_smile:

Untitled.png


(system) #2

Również posiadacze Windows XP bez większego wysiłku mogą dysponować tą funkcją.

Pobieramy plik Clip.exe (z serwera Microsoftu).

Otwieramy notatnik i wklejamy do niego:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

strMsg = "Completed!" & Chr(10) & Chr(10) & "CopyPath.vbs" & Chr(10) 

strBaseBrch= "HKCU\Software\Classes\"


If WScript.Arguments.Count <> 0 Then

   WshShell.run "%comspec% /c " & "echo " & chr(34) & _

	WScript.Arguments.Item(0) & chr(34) & "| clip.exe",0

Else

	rtn= Trim(UCase(InputBox ("Type INSTALL to add the COPY AS PATH context menu option, or type UNINSTALL if you wish to remove the context menu option from your system.", "Configuring CopyPath.vbs...", "INSTALL")))

	If rtn = "INSTALL" Then RunInstall

	If rtn = "UNINSTALL" Then RunUninstall

End if


Sub RunInstall

	'Add registry values

	On Error Resume Next

	strCMD = "wscript.exe %systemroot%\copypath.vbs " & Chr(34) & "%1" & Chr(34)

	WshShell.RegWrite strBaseBrch & "Allfilesystemobjects\shell\CopyPath\", "Kopiuj jako ścieżkę", "REG_SZ"

	WshShell.RegWrite strBaseBrch & "Allfilesystemobjects\shell\CopyPath\Extended", "", "REG_SZ"

	WshShell.RegWrite strBaseBrch & "Allfilesystemobjects\shell\CopyPath\command\", strCMD, "REG_EXPAND_SZ"

	On Error Goto 0

	MsgBox strMsg, vbokonly,"Installed"	

End Sub


Sub RunUninstall

	'Remove the registry values added by this script.

	On Error Resume Next

	WshShell.RegDelete strBaseBrch & "Allfilesystemobjects\shell\CopyPath\command\"

	WshShell.RegDelete strBaseBrch & "Allfilesystemobjects\shell\CopyPath\"

	On Error Goto 0

	MsgBox strMsg, vbokonly,"Uninstalled"

End Sub

Plik -> zapisz jako -> wszystkie pliki -> CopyPath.vbs

Kopiujemy pliki Clip.exe i CopyPath.vbs do C:\WINDOWS i podwójnie klikamy na plik CopyPath.vbs.

W ten sposób po wciśnięciu klawisza SHIFT uzyskujemy funkcjonalność jak w Windows Vista.

Jeżeli ktoś nie lubi wciskać klawisza SHIFT lub chce, żeby polecenie Kopiuj jako ścieżkę było zawsze wyświetlane w menu kontekstowym, bądź chce go również stosować w lewym panelu Eksplorator Windows, to musi otworzyć Edytor rejestru przejść do kucza

HKEY_CLASSES_ROOT \ Allfilesystemobjects \ shell \ CopyPath

i usunąć wartość Extended.