Szybkie włączenie wygaszacza


(Dragonlnx) #1

Win 98

Czy nie prościej byłoby uruchamiać wygaszacz ekranu przez najechanie kursorem myszki w wybrany róg ekranu? Jeżeli tylko nie korzystasz z Aktywnego Pulpitu,

jest to możliwe.

l. W edytorze Rejestru odnajdż klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screen Savers.

  1. Utwórz nową wartość ciągu o nazwie MouseCorners i wprowadź do niej ciąg ,,-Y-N".

Po ponownym uruchomieniu systemu ulokowanie wskaźnika myszki w górnym prawym rogu ekranu będzie uaktywniało ustawiony w systemie wygaszacz ekranu.