Szyna danych a adresowa


(St Szer) #1

czołem

jak jest róznica pomiędzy Magistralą szyną danych a szyną adresową


(system) #2

Szyna adresowa (ang. address bus) - połączenie między jednostką centralną i pamięcią, które przenosi adres z/do miejsc, gdzie jednostka centralna chce czytać lub pisać. Liczba bitów szyny adresowej określa maksymalną wielkość pamięci, do jakiej procesor ma dostęp.

magistrala danych

Magistrala, określana też inaczej jako szyna danych, jest w komputerach rodzajem autostrady, którą dane poruszają się pomiędzy poszczególnymi elementami komputera: procesorem, pamięcią, kartami rozszerzeń itp. Wydajność magistrali zależy od szerokości ścieżki danych (wyrażanej w bitach) oraz częstotliwości taktowania określanej w megahercach. Np. stosowana w pecetach magistrala PCI ma szerokość 32 bity i częstotliwość taktowania 33 MHz.


(St Szer) #3

czy szyna adresowa ma drugą nazwe szyna systemowa??


(system) #4

nie poniewaz szyna adresowa migruje adresy pomiedzy pamiecia a procesorem

zreszta kazda szyna ma innne zadanie

System komputerowy nie funkcjonowałby prawidłowo, gdyby jego poszczególne podzespoły nie mogły się komunikować ze sobą poprzez odpowiednie magistra-le (szyny). W każdym systemie istnieją trzy rodzaje magistral:

  • szyna danych,

  • szyna adresowa,

  • szyna sterująca.

Szyna danych

Magistrala, po której dane przesyłane są dwukierunkowo – z pamięci lub układów we/wy do mikroprocesora i z mikroproce-sora do pamięci lub układów we/wy. Wyróż-niamy trzy rodzaje danych:

  • rozkazy – z pamięci do mikroprocesora,

  • liczby – z pamięci lub we/wy do mikroproce-sora,

  • wyniki operacji – z mikroprocesora do pa-mięci lub układów we/wy.

Szyna adresowa

Po tej szynie mikroprocesor wysyła adres ko-mórki pamięci lub układu we/wy, do którego chce wysłać dane lub z którego chce odczy-tać dane. Szerokość magistrali adresowej określa przestrzeń adresową mikroproceso-ra.

Przestrzeń adresowa to maksymalna pojem-ność pamięci, którą mikroprocesor może za-adresować w sposób bezpośredni.

Szyna sterująca

Po tej magistrali mikroprocesor przesyła syg-nały do odpowiednich układów (pamięć, ukła-dy we/wy, układy współpracujące), określając rodzaj operacji lub informację o sytuacji wy-jątkowej w systemie. Sygnały sterujące dzie-limy na trzy grupy:

-sygnały systemowej magistrali sterującej,

  • sygnały sterujące jednostki centralnej,

  • sygnały sterujące magistrali.

-sygnały systemowej magistrali sterującej


(St Szer) #5

tzn ze te trzy szyny tworzą szyne systemową??

Złączono Posta : 07.01.2006 (Sob) 12:39

czy chodzi to o pamieć Cach CPU czy o pamieć RAM??


(system) #6

tworza magistrale systemowa

chodzi o pamiec operacyjna