T_STRING error


(tweant) #1

Na 000webhost.com wyskakuje mi błąd:

PHP Error Message


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /to/jest/scieżka on line 18


Free Web Hosting

a linia 18 wygląda tak:

mail($adresdo, $temat, $zawartosc);

Co robić? Całość kodu pliku z błędem:

<?php 

$imie=$HTTP_POST_VARS['imie']; 

$nazwisko=$HTTP_POST_VARS['nazwisko']; 

$email=$HTTP_POST_VARS['email']; 

$wybierzszkola=$HTTP_POST_VARS['wybierzszkola']; 

$wybierzpodworko=$HTTP_POST_VARS['wybierzpodworko']; 


$adresdo = 'mój@email.com'; 

$temat = 'Prośba o usunięcie zdjęcia.'; 

$zawartosc = 'Imie klienta: '.$imie."\n" 

.'Nazwisko Klienta: '.$nazwisko."\n" 

.'Adres pocztowy: '.$email."\n" 

.'Szkoła - Prośba o usunięcie zdjęcia: '.$wybierzszkola."\n" 

.'Podwórko - Prośba o usunięcie zdjęcia: '.$wybierzpodworko."\n" mail($adresdo, $temat, $zawartosc); 

?>

(Elektrrrus) #2
.'Podwórko - Prośba o usunięcie zdjęcia: '.$wybierzpodworko."\n"

Nie ma średnika na końcu


(tweant) #3

thx działa