Tabela w excel (WAŻNE)


(Mateusz2813) #1

Jak zrobić ładną i czytelną tabele w excelu ?!?

Proszę o szybka i prostą odpowiedź...chodzi o excela 2000

Temat jest bardzo ważny, proszę moderatorów o nie usuwanie lub zamykanie tego tematu.


(Asterisk) #2

1 - Wpisujesz w odpowiednie komórki informacje tabelaryczne.

2 - W razie potrzeby używasz polecenia - Scal komórki

3 - Zaznaczasz odpowiednie komórki i korzystając z Menu

Format/ Komórki/ Zakładka XXX nadajesz im oraz ich

zawartości odpowiedni wygląd