Tabele i rejestracja

<?php

session_start();

$error_message = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')

{

  $action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action'] : '';

  $mysql_server = 'serwer';

  $mysql_username = 'nazwa użytkownika';

  $mysql_password = 'hasło';

  $mysql_database = 'baza danych';

  $mysql_table = 'nazwa tabeli';


  $success_page = './profil.php';


  if ($action == 'signup')

  {

   $newusername = $_POST['username'];

   $newemail = $_POST['email'];

   $newpassword = $_POST['password'];

   $confirmpassword = $_POST['confirmpassword'];

   $newfullname = $_POST['fullname'];

   if ($newpassword != $confirmpassword)

   {

     $error_message = 'Hasła nie psują do siebie';

   }

   else

   if (!ereg("^[A-Za-z0-9_!@$]{1,50}$", $newusername))

   {

     $error_message = 'Nieprawidłowa nazwa użytkownika';

   }

   else

   if (!ereg("^[A-Za-z0-9_!@$]{1,50}$", $newpassword))

   {

     $error_message = 'Wystąpił błąd.Wpisz inne hasło.';

   }

   else

   if (!ereg("^[A-Za-z0-9_!@$.' &]{1,50}$", $newfullname))

   {

     $error_message = 'Wystąpił błąd przy wprowadzeniu imienia';

   }

   else

   if (!ereg("^.+@.+\..+$", $newemail))

   {

     $error_message = 'Nieprawidłowy adres email';

   }

   else

   if (isset($_POST['captcha'],$_SESSION['random_txt']) && md5($_POST['captcha']) == $_SESSION['random_txt'])

   {

     unset($_POST['captcha'],$_SESSION['random_txt']);

   }

   else

   {

     $error_message = 'The entered code was wrong.';

   }

   if (empty($error_message))

   {

     $db = mysql_connect($mysql_server, $mysql_username, $mysql_password);

     mysql_select_db($mysql_database, $db);

     $sql = "SELECT username FROM ".$mysql_table." WHERE username = '".$newusername."'";

     $result = mysql_query($sql, $db);

     if ($data = mysql_fetch_array($result))

     {

      $error_message = 'Nazwa użytkownika jest już zajęta';

     }

   }

   if (empty($error_message))

   {

     $crypt_pass = md5($newpassword);

     $sql = "INSERT `".$mysql_table."` (`username`, `password`, `fullname`, `email`, `active`) VALUES ('$newusername', '$crypt_pass', '$newfullname', '$newemail', 1)";

     $result = mysql_query($sql, $db);

     mysql_close($db);

     $mailto = $newemail;

     $subject = 'Nowe konto';

     $message = 'Założono konto stronazasms';

     $message .= "\r\nUsername: ";

     $message .= $newusername;

     $message .= "\r\nPassword: ";

     $message .= $newpassword;

     $message .= "\r\n";

     $header = "From: stronazasms@tlen.pl"."\r\n";

     $header .= "Reply-To: stronazasms@tlen.pl"."\r\n";

     $header .= "MIME-Version: 1.0"."\r\n";

     $header .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8"."\r\n";

     $header .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit"."\r\n";

     $header .= "X-Mailer: PHP v".phpversion();

     mail($mailto, $subject, $message, $header);

     mail('stronazasms@tlen.pl', $subject, $message, $header);

     header('Location: '.$success_page);

     exit;

   }

  }

}

?>

Mam taki skrypt rejestracji. Jaką dodać tabelę do mysql pod ten skrypt??? Proszę o podanie kodu tabeli.

<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')

{

  $success_page = '';

  $error_page = basename( __FILE__ );

  $mysql_server = 'sdbhdncn';

  $mysql_username = 'xbxcnn';

  $mysql_password = 'shdhd';

  $mysql_database = 'asdghsh';

  $mysql_table = 'ddcndcn';

  $crypt_pass = md5($_POST['password']);

  $found = false;

  $fullname = '';


  $db = mysql_connect($mysql_server, $mysql_username, $mysql_password);

  mysql_select_db($mysql_database, $db);

  $sql = "SELECT password, fullname, active FROM ".$mysql_table." WHERE username = '".$_POST['username']."'";

  $result = mysql_query($sql, $db);

  if ($data = mysql_fetch_array($result))

  {

   if ($crypt_pass == $data['password'] && $data['active'] != 0)

   {

     $found = true;

     $fullname = $data['fullname'];

   }

  }

  mysql_close($db);

  if($found == false)

  {

   header('Location: '.$error_page);

   exit;

  }

  else

  {

   session_start();

   $_SESSION['username'] = $_POST['username'];

   $_SESSION['fullname'] = $fullname;

   $rememberme = isset($_POST['rememberme']) ? true : false;

   if ($rememberme)

   {

     setcookie('username', $_POST['username'], time() + 3600*24*30);

     setcookie('password', $_POST['password'], time() + 3600*24*30);

   }

   header('Location: '.$success_page);

   exit;

  }

}

$username = isset($_COOKIE['username']) ? $_COOKIE['username'] : '';

$password = isset($_COOKIE['password']) ? $_COOKIE['password'] : '';

?>

Mam taki skrypt logowania.

Jaką dodać tabelę do mysql pod ten skrypt???

Proszę o podanie kodu tabeli.

Jeśli sam nie umiesz z kodu wywnioskować to poszukaj sobie takich skryptów, w których będziesz miał podaną strukturę tabel. A skryptów logowania/rejestracji w sieci jest masa. Poza tym zamiast erreg - preg_match, zamiast mysql - mysqli albo pdo.