Tablica dwuwymiarowa


(Mirex1) #1
string liczba;

int element;

int **tab1; 

while (getline(plik,liczba)){

     ++m;

 istringstream ss(liczba);

 while (ss>>element){

    ++i;        tab1[m][i]=element;
    }

     i=0;

dlaczego program przestaje działać??


(Sawyer47) #2

Rezerwujesz pamięć na tablicę?


(Mirex1) #3

nie, a jak to się robi??


(Sawyer47) #4

Operatorem new. Tylko, że C++ nie ma dynamicznych tablic wielowymiarowych. Więc albo chce Ci się przeliczać adres albo możesz użyć np. std::vector i zrobić wektor wektorów.


(Mirex1) #5

tylko jak zrobić z wektorami żeby idea była ta samo w tym co napisałem, żeby rozróżniało wiersze i kolumny

-- Dodane 17.06.2011 (Pt) 20:49 --

vector > pobierz(string plik)

{char c;

    string s;

    int w=0,k=0;

    int m,l;

    ifstream czyt(plik.c_str());

    if(!czyt)

        cout<<"Nie moge otworzyc takiego pliku ";

  else

    {

        while(getline(czyt,s))

        {

            ++w;

            istringstream ss(s);

            while (ss>>m){

            ++k;}

            k=l;

            k=0;

        }}    vector > temp(w,l);

    vector kw;

    czyt.clear();

    while(czyt>>m){

            kw.push_back(m);}


        temp.push_back(kw);

    czyt.close();

    return temp;

-- Dodane 18.06.2011 (So) 9:27 --

gdzie jest bład??


(Sawyer47) #6

Nie mam pojęcia co ma robić ten kod. Mógłbyś dostarczyć jakiś normalnie sformatowany i skomentowany? Jak na razie mogę tylko powiedzieć, że kod układa się w ciekawy kształt, niemal ascii-art.


(Mirex1) #7

to jest fragment kodu, program ma pobierać macierze i wykonywać operacje. Największy problem z wczytaniem ich. Tego char c tam nie ma. Nie wiem czy dobrze wczytuje dane. Najpierw sprawdzam ilość wierszy, później kolumn. Następnie do wektora, a późńiej wektora wektorów


(Sawyer47) #8

To może inaczej, jaki jest format pliku, który jest wczytywany?


(Mirex1) #9

plik tekstowy, liczby ułożone w wierszach i kolumnach


([alex]) #10

Może coś w ten deseń:

typedef vector Wiersz;

typedef vector Tablica;


bool pobierz(const string &plik,Tablica &T)

 {

  ifstream czyt(plik.c_str());

  if(czyt)

   {

   string s;

   int R=-1;

   while(getline(czyt,s))

    {

     istringstream ss(s);

     Wiersz w;

     int v;

     while(ss>>v) w.push_back(v);

     int r=w.size();

     if(r)

      {

      if(R<0) R=r;

      else if(R!=r) return false;

      T.push_back(w);

      }

    }

   return true;

   }

  return false;

 }


int main()

 {

  Tablica T;

  if(pobierz("dane.txt",T))

   {

   for(int y=0;y
    {

     for(int x=0;x
      {

      cout<
      }

     cout<
    }

   }

  else cout<<"Błąd wczytywania pliku"<
  cin.get();

  return 0;

 }