Tablica wskaźników do struktur, niejasne przypisanie obiektu


(Kornicameister) #1

main.cpp

#include "strukt.h"


using namespace std;


double str2double(std::string sstring)

{

  double wynik;

  stringstream ss;

  ss<
  ss>>wynik;

  return wynik;

}


int main()

{

  std::string line,data,temp;

  unsigned int i=0,j=0,licznik=1,rozmiar=0,rozmiar2=0;

  Stud *tablicaStudentow=0;

  cout<<"Program - zadanie 10"<
  fstream dane;

  /*------------------------*/

  dane.open("dane.txt");

  while(!dane.eof()) //przegladam raz plik

  { //pozwoli mi to poznac

    getline(dane,line); //ilosc linii w pliku

    rozmiar++; //potrzebne do dynamicznej

  } //alokacji tablicy

  rozmiar2=rozmiar;

  dane.close();

  dane.clear();

  tablicaStudentow=new Stud[rozmiar];

  rozmiar=0; //zerowanie tej zmiennej

                //przyda sie do pozniejszego wpisywania do tablicy danych ze struktury

  /*------------------------*/

  dane.open("dane.txt");

  while(!dane.eof())

  {

    getline(dane,line);

    j=licznik=0;

    for(i=0;i
    {

      if(line[i]==';')

      {

        if(licznik==0)

        {

          temp=line.substr(j,i-j);

          for(unsigned int a=0;a
          {

            tablicaStudentow[rozmiar].Imie[a]=temp[a];

          }

          licznik++;

          j=i+1;

        }

        else if(licznik==1)

        {

          temp=line.substr(j,i-j);

          for(unsigned int a=0;a
          {

            tablicaStudentow[rozmiar].Nazwisko[a]=temp[a];

          }

          licznik++;

          j=i+1;

        }

        else if(licznik==2)

        {

          tablicaStudentow[rozmiar].DataUr.data=line.substr(j,i-j);

          licznik++;

          j=i+1;

        }

        else if(licznik==3)

        {

          temp=line.substr(j,i-j);

          tablicaStudentow[rozmiar].Srednia=str2double(temp);

        }

      }

    }

    //zwiekszenie zmiennej sterujacej indeksem w tablicaStudentow//

    rozmiar++;

    //-+-+-+-+-+-+-+-+-+//

  }

  dane.clear();

  dane.close();

  //KONIEC BLOKU WCZYTYWANIA DANYCH Z PLIKU

  //DEKLERACJA TRZECH TABLIC WSKAZNIKOW

  Stud *tablica1[rozmiar2];

  Stud *tablica2[rozmiar2];

  Stud *tablica3[rozmiar2];

  //KONIEC DEKLARACJI TRZECH TABLIC WSKAZNIKOW

  tablica1[0]=&tablicaStudentow[0];

  cout<Imie<
  tablica1[0]->Imie[2]='K'; //DZIALANIE NIEPOZADANE POJAWIA SIE TUTAJ

  cout<
  return 0;

}

strukt.h

#ifndef STRUKT_H

#define STRUKT_H

#include 

#include 

#include 

#include 


struct Data

{

  std::string data;

};

struct Stud

{

  char Imie[14];

  char Nazwisko[28];

  Data DataUr;

  float Srednia;

  Stud();

  ~Stud();

};


#endif // STRUKT_H

cześć polecenie, gdzie mam problem

Dane grupy studenckiej

powinny być wczytywane z pliku dyskowego (tekstowego lub binarnego) do dynamicznie

zaalokowanej tablicy struktur. Utworzyć trzy tablice wskaźników do tych struktur.

nawiązując do tego co wyczytałem na http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/sylas/students/alg/c/7.htm, same tablice wskaźników utworzyłem dobrze, wcześniej miałem alokować dynamicznie tablicę na obiekty tej struktury

wczytywane z pliku dyskowego (tekstowego lub binarnego) do dynamicznie

zaalokowanej tablicy struktur.

co zrobiłem jak poznałem ile mam linii w pliku, tj. ilu studentów :slight_smile: no ale pojawił się problem... bo jak utworzyłem te tablice wskaźników, to muszę przypisać do każdej komórki tablica1, adres odpowiedniej struktury z tablicaStudentow, czy mam rację ? jeśli tak to ten kawałek kodu

tablica1[0]=&tablicaStudentow[0];

powinien zrobić to dla pierwszych elementów

no tylko potem jak widać te dwie linijki, co mnie dziwi zmiana w tablica1, powoduje zmianę w tablicaStudentow... i teraz potem mam w poleceniu sortowania tych tablic wskaźników, no to jak posertuję tablica1, to wpłynie to na tablicaStudentow a tym samym na tablica2 i tablica3, tak ?

no i to jest mój problem, chyba że źle rozumiem polecenie i faktycznie tak ma być


([alex]) #2

Jeżeli masz wskaźnik na obiekt to zmiana zawartości wskaźnika wpłynie na ten obiekt, na przykład:

struct Punkt { double x,y; };Punkt P={1,2},*w=P;w-x=10;coutP.xendl; [/code]Czy w tym przypadku też się zdziwisz że P.x się zmienił?Przy sortowaniu wskaźników (o [u]posertowaniu[/u] nic nie wiem) oryginalna tablica nie zmienia ani zawartości ani kolejności.

(Kornicameister) #3

powinno być 'nie dziwi', za co przepraszam bo wyszło, że pytam o co innego niż zamierzałem, a za literówkę również przepraszam, bo chodziło mi oczywiście o sortowanie tablicy względem jakiegoś przyjętego kryterium

tj. jeśli mam tablica1, która trzyma wskaźniki do obiektów struktury Stud, to muszę posortować te obiekty względem średniej od najmniejszej do największej