Tablice jezyk C

Witam!!Dopiero zaczynam programować i już na początku pojawil mi sie taki problem :

#include 

#include 


int main(int argc, char *argv[])

{


  int tab[5]={1,2,3,4,5};

  int i, z[5], liczba=7;
  for (i=0; i<5; i++)

  fun (liczba, &tab[i], z[i]);

  printf ("wartosc po pomnozeniu przez 7 = %d", tab[i]);
 printf ("\n\n");

 system("PAUSE");	


 return 0;

}


int fun (int a, int *b, int *c)


{

   *c = *b * a;

   return ; 

}

Moim zadaniem było utworzyć tablice która będzię się składała z wartości zawartych w tablicy “tab” pomnożonych przez 7.

Program się kompiluje ale przy uruchomieniu wyskakuje błąd Windowsa (pracuje na win Xp)

#include 

#include 


void fun(int, int*, int*);


int main(int argc, char *argv[])

{


	int tab[5]={1,2,3,4,5};

	int i, z[5], liczba=7;

	for (i=0; i<5; i++)

	{

		fun (liczba, &tab[i], &z[i]);

		printf ("wartosc po pomnozeniu przez 7 = %d\n", z[i]);

	}

	printf ("\n\n");

	system("PAUSE");  


	return 0;

}


void fun (int a, int *b, int *c)

{

   *c = *b * a;

}

komentarz:

#1 jeśli piszesz funkcję po funkcji main, to przed funkcją main należy napisać, że taka funkcja się później pojawi, czyli void fun(int, int*, int*);

#2 jeśli funkcja nie zwraca wartości to void a nie int

Dzięki wielkie za komentarze bardzo sie przydadzą