Tablice,wypisywanie miejsca liczb- Pascal


(Nati0802) #1

Witam, mam do napisania program, ktory w pierwszej kolejnosci losuje 10 roznych,mogacych sie powtarzac liczb, nastepnie gdy uzytkownik wpisze jedna musi wyskoczyc na ktorym miejscu ta liczba sie znajduje.

Program po czesci jest napisany, ale brakuje mi tej ostatniej informacji. np, gdy uzytkownik wpisze 5, a zostaly wylosowane liczby w kolejniosci 2,5,3,4,1,0,5,2,1,9 to program wypisze: w wylosowanych liczbach 5 znajduje sie na miejscu : 2 7

program abc;

uses crt;

var liczby:array[1..10] of byte;

i,x:byte;

begin

clrscr;

randomize;

for i:=1 to 10 liczby_:=random(10);_

writeln('Wylosowano liczby:');

for i:=1 to 10 do writeln(liczby__);

writeln;writeln;

writw('Jaka liczbe sprawdzic? ' );

readln(x);

writeln;

writeln('W wylosowanych liczbach ',x,' znajduje sie na miejscu:');

repeat until keypressed;

end.


(Simplex111) #2
for i:= 1 to 10 do if liczby[i]=x then writeln(i);

PS. I popraw kod, bo nawet nie daje się skompilować (błędy, literówki).