Technik informatyk - pytania


(Jannagranna) #1

Dot. studium informatycznego

  1. Czy technik informatyk ma praktyki? Jeśli tak to w jakich miejscach?

  2. Czy w studium są w ogóle oceny pod koniec roku?

  3. Czy zajęcia są tylko przed komputerem, czy może są jakieś wykłady?


(adpawl) #2
  1. zwykle gdzie sobie ktoś załatwi, tam ma

  2. zwykle tak

  3. nie, nie tylko


(ra-v) #3
  1. Ja miałem 80 godzin do wyrobienia. Może to szkoła załatwić, ale nie polecam.

  2. U mnie były zawsze.