Technik informatyk - pytania

Dot. studium informatycznego

  1. Czy technik informatyk ma praktyki? Jeśli tak to w jakich miejscach?

  2. Czy w studium są w ogóle oceny pod koniec roku?

  3. Czy zajęcia są tylko przed komputerem, czy może są jakieś wykłady?

  1. zwykle gdzie sobie ktoś załatwi, tam ma

  2. zwykle tak

  3. nie, nie tylko

  1. Ja miałem 80 godzin do wyrobienia. Może to szkoła załatwić, ale nie polecam.

  2. U mnie były zawsze.