Tekst wokół zdjęcia


(P Baczynski) #1

Mam zdjęcie, wokół ktorego muszę zrobić napis, jakl to zrobić w programie Adobe Photoshop 7.0, Corel 11

mam na myśli coś takiego jak na poniżej stronie

http://www.wimbp.lodz.pl/bip/

zernijcie logo biblioteki wojewódzkiej o coś dokładnie takiego mi chodzi

z góry serdecznie dziękuję za pomoc


(Mrozek360) #2

Możesz zrobić ścieżkę i tekst na niej.


(P Baczynski) #3

w którym programie? w corelu czy adobe ?


(Mrozek360) #4

Adobe


(RoninPn) #5

Większość programów rastrowych i wektorowych ma funkcję pisania tekstu na krzywych.

Photo Shop musisz stworzyć krzywą przy pomocy piórka "P" potem wybierasz tekst "T" i kursorem najeżdżasz na stworzoną krzywą.

Na kursorze pojawi się krzywa linia klikasz na krzywą i wpisujesz tekst. Potem można dowolnie formować krzywą jeśli wybierzesz "konwertowanie punktów" w narzędziu "piórko"

tutek anglezii

Corell:

tworzysz kształt "F5" - freehend tool / "F6" - Rectangle tool / "F7" Elipse tool /"Y" polygon tool

podobnie jak w PH wybierasz "F8" tekst i kursorem najeżdżasz na stworzoną krzywą aż do momentu jak się na kursorze pojawi lina krzywa.

Wpisujesz tekst i szukasz okienka "text orienation" tam możesz wybrać sposób "opisywania tekstu na krzywej" lub "we wnętrzu krzywej"

lustrosq4.jpg

Gimp - tutek PL


(P Baczynski) #6

a jak w Corel 11 nazywają się funkcję: tworzysz kształt "F5" - freehend tool / "F6" - Rectangle tool / "F7" Elipse tool /"Y" polygon tool ?


(RoninPn) #7

Tworzysz interesujący Ciebie kształt prostokąt/elipsa/wielobok/krzywą - nie wiem jak się to nazywa w Corellu11 mamy w firmie tylko :"8" "9'" "X3" i to w wersji "inglezzi".

Tak zostając przy Corelu to można zrobić jeszcze inaczej . Po wybraniu kształtu do którego ma być "doginany tekst" wpisujemy tekst powyżej obiektu i wybieramy z menu :

"TEXT > Fit text to path"

Pojawi się strzałeczka którą wybieramy obiekt który ma być oblany tekstem.


(-Arlena-) #8

Hmm.. pierwszy raz słyszę o tekście wokół zdjęcia.. ciekawy wątek poruszyłeś baczynski ;D