Teksty


(Adampigan) #1

cześć gdzie znajde teksty kolęd tylko w języku angielskim?


(adpawl) #2

Tu coś jest: http://www.cameron.edu/~mikel/christmas/songs.html

…i na google


(Adampigan) #3

Dzięki wielkie , a jak zrobić w wordzie żeby teksty piosenek nie były jedna pod drugą a jedna obok drugiej? dzięki


(Asterisk) #4

Wstaw je do utworzonej specjalnie tabeli

Nastepnie z menu Tabela wybierz

polecenie Ukryj linie siatki.


(Adampigan) #5

dzięki asterisk :smiley:


(inż. Piniol) #6

Można też podzielić stronę na kolumny :slight_smile: