Teksty

cześć gdzie znajde teksty kolęd tylko w języku angielskim?

Tu coś jest: http://www.cameron.edu/~mikel/christmas/songs.html

…i na google

Dzięki wielkie , a jak zrobić w wordzie żeby teksty piosenek nie były jedna pod drugą a jedna obok drugiej? dzięki

Wstaw je do utworzonej specjalnie tabeli

Nastepnie z menu Tabela wybierz

polecenie Ukryj linie siatki.

dzięki asterisk :smiley:

Można też podzielić stronę na kolumny :slight_smile: