Temat stary jak Flinstonowie -mulenie komputera, POMOCY!

Witam Forumowiczów!

Wątek stary i poruszany wielokrotnie ale kazdy przypadek jest indywidualny i dla osób takichjak ja, dla ktorych komputer to coś do klikania stanowi duuuuzy problem.

Od kilku tygodni komputer zaczął wolno pracować-wolno ładuje sie system, pliki wolno sie otwieraja, nawet rozwiniecie paska Start trwa dłużej niz zwykle, a czasami sie zawiesza. Dla mnie laika takie forum to jedyna mozliwość pomocy, dlatego zwracam sie do Was o ratunek i w miare przystepne wytłumaczenie jak to naprawić.

Komputer nie jest wyscigówką -ot, zwykły laptop-1,73 Mhz, 512 RAM.

Próbowałem skanowania a-sguared guard’em ale to nie rozwiązało problemu:-(

Z góry dziękuje za zrozumienie i okazana pomoc.

Wklejam log z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:34:21, on 2008-03-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

D:\SGE\SafeGuard Easy\WKSCFGSRV.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe

C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_GUI.Exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\vptray.exe

C:\WINDOWS\ua\uatc.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\IAMAPP.EXE

D:\SGE\SafeGuard Easy\Ecview.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

D:\SGE\SafeGuard Easy\WKSCFGSRV.EXE

D:\MOJEIN~1\MYSECR~1\MSFMON.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Apoint\HidFind.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec Client Firewall\NISUM.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

D:\SGE\SafeGuard Easy\SgeClient.exe

D:\SGE\SafeGuard Easy\SgeCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\SgLogPlayer.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec Client Firewall\SymPxSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CCM\CLICOMP\RemCtrl\Wuser32.exe

C:\WINDOWS\system32\CCM\CcmExec.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec Client Firewall\NISSERV.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec Client Firewall\ATRACK.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\moje instale\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM…\Run: [updateManager] “C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe” /r

O4 - HKLM…\Run: [vptray] C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\vptray.exe

O4 - HKLM…\Run: [uA] C:\WINDOWS\ua\uatc.exe

O4 - HKLM…\Run: [DVDLauncher] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

O4 - HKLM…\Run: [iamapp] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sgeEcView] D:\SGE\SafeGuard Easy\Ecview.exe

O4 - HKLM…\Run: [EdWizard] D:\SGE\SafeGuard Easy\EdWizard.exe as

O4 - HKLM…\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSF_Monitor] D:\MOJEIN~1\MYSECR~1\MSFMON.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [intelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM…\Run: [a-squared] C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe

O4 - HKLM…\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://intranet

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.174 85.255.112.82

O20 - Winlogon Notify: ckpNotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ckpNotify.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: IntelWireless - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\LgNotify.dll

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: NotLog - C:\WINDOWS\SYSTEM32\SGLogEx.dll

O20 - Winlogon Notify: SGLogNotification - C:\WINDOWS\SYSTEM32\SGLogNotification.dll

O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: Symantec Client Firewall Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec Client Firewall\NISSERV.EXE

O23 - Service: Symantec Client Firewall Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec Client Firewall\NISUM.EXE

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SafeGuard Easy Client (SgeClient) - Unknown owner - D:\SGE\SafeGuard Easy\SgeClient.exe

O23 - Service: SafeGuard Easy Control (SgeCtl) - Utimaco Safeware AG - D:\SGE\SafeGuard Easy\SgeCtl.exe

O23 - Service: SafeGuard SGLOG Player (SgLogPlayer) - Utimaco Safeware AG - C:\WINDOWS\system32\SgLogPlayer.exe

O23 - Service: Check Point SecuRemote Service (SR_Service) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe

O23 - Service: Check Point SecuRemote WatchDog (SR_WatchDog) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe

O23 - Service: Symantec Client Firewall Proxy Service (SymPxSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec Client Firewall\SymPxSvc.exe

O23 - Service: Windows Management Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dmsjx.exe (file missing)

O23 - Service: WLANKEEPER - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

Na początek przeskanuj kompa tym Spybot Search & Destroy oraz włącz ochronę w tym programie. Później zastosuj sie do tej porady viewtopic.php?f=7&t=76580

Logi musi ci ktoś inny sprawdzić ale dobrze by było gdybyś loga owiną w tagi aby to wyglądało tak:

tekst owinięty w tag