Terminal alternative - jak termkit, fish shell, xonsh?


(look997) #1

Poszukuję alterantywy do terminala, który ma:

  • podpowiedzi przy wpisywaniu - ale to co w fish to za mało bo tam jest jedna linijka podpowiedzi, a powinna być cała lista dostępnych komend, adresów (np. dla cat [path]) itp.
  • podpowiedzi składni na podstawie man albo jakoś podobnie, opisy komend (jak w vscode się przełącza ctrl+space - prócz listy podpowiedzi jeszcze dodatkowe pole z opisem podpowiedzianej rzeczy)
  • podpowiedzi po np. naciśnięciu ctrl+space(jak vscode) z najczęstszymi komendami, na podstawie historii
  • normalne zaznaczanie tekstu w terminalu (shift+strzałki, ctrl+shift+strzałki)
  • kasowanie zaznaczonego tekstu, kasowanie całymi słowami z ctrl+backspace - to są takie drobnostki ale jakie wygodne

I temu podobne rzeczy usprawniające pracę, podobne usprawnienia są w edytorach kodu, wiec nie widzę powodu żeby w terminalu ich nie było.

Dziwne, że te projekty które wymieniłem są częściowo porzucone, a nowych podobnych nie potrafię znaleźć. A może ich nie ma?


(pocolog) #2

Przecież fish jest rozwijany. Aktualizacja do wersji 2.7.1 została wydana 22 grudnia 2017 :stuck_out_tongue_winking_eye:


(look997) #3

Tak, wiem. Pisałem że fish “to za mało”, i pytałem o programy “podobne do wymienionych”, spełniające (mniej-więcej) te warunki które wymieniłem.


(saturno) #4

(roobal) #5

Fish to nie terminal, lecz powłoka. Tak więc szukasz terminala czy powłoki?

Konfigurowałeś Fisha czy jedziesz na default? Jeśli jedziesz na default, to nie dziwne. Fisha musisz sobie skonfigurować.


(pocolog) #6

Fish to dla niego za mało, a może nie widział że można każdą funkcję mu zdefiniować? :>


(look997) #7

Tak więc szukam czegoś co będzie posiadało wymienione cechy. :wink:

Ale to w fish da się ustawić, że będzie np. wyświetlała się lista podpowiedzi w trakcie wpisywania? Bo domyślnie wyświetla się jedna, bo tyle się “mieści”.


(roobal) #8

U mnie wyswietla się pod poleceniami i mogę wybrać coś z propozycji. Gentoo, domyślne ustawienia fish. Pamiętam, że ba Debianie domyślne ustawienia fish to bieda.


(look997) #9

U mnie jest JEDNA propozycja, w jednej linijce.


(roobal) #10

Mówisz o tym?

Czy o tym?


(look997) #11

Mi się wyświetla w trakcie wpisywania to pierwsze, jedno-linijkowe.
To wielo-linijkowe udało mi się uzyskać, musiałem nacisnąć przycisk [tab].

No lepsze to niż nic, ale jednak chciałem bardziej coś jak w edytorach kodu, że jest popup z listą podpowiedzi w trakcie wpisywania,
Tutaj to jest wszystko tak wciśnięte w okienko z tekstem i siłą rzeczy są ograniczenia.
Czy da się zrobić, żeby lista podpowiedzi była widoczna już w trakcie wpisywania? Bez wciskania przycisku [tab]?


(roobal) #12

Powłoki tak działają, ale pewnie da się tak fisha skonfigurować jak to opisujesz.