The Bat! - polski słownik

Darmowy polski słownik - sscepl.clx (główny) i sscepl.tlx (użytkownika) - do programu pocztowego The Bat! znajduje się pod adresem: http://thebat.pl/files/sscepl.rar . Archiwum - sscepl.rar - należy rozpakować do podkatalogu Speller, który znajduje się w katalogu głównym programu The Bat.

:slight_smile: