Thunderbird - jak ustawić jako domyślny w Kubuntu 12.04


(mistrz1) #1

W Kubuntu 12.04 domyślnym jest KMail. Wolę używać Thunderbirda. Chcę to zmienić, gdy klikam na plik, np. zdjęcie, prawym przyciskiem myszy to otwiera się menu >działania>wyślij jako załącznik poczty, to zawsze wybiera KMail. W ustawieniach Kubuntu wybrałem, jako domyślny program pocztowy Thunderbird, ale to nie działa. Gdy przeglądam internet w Firefoksie i kliknę prawym przyciskiem myszy i z menu wybiorę wyślij odnośnik, to wtedy działa poprawnie, wybiera Thunderbirda. Jak zmienić aby zawsze domyślnym był Thunderbird?