Thunderbird- Nieprawidłowe daty i godziny odbioru wiadomości

Znajomy ma problem polegający na tym, że w Thundebirdzie daty i godziny przy wiadomościach nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Np. wiadomość wysłana i odebrana o 14:20 a pojawia się godzina 11:46. Zegar systemowy ustawiony dobrze. Brak wirusów. Wersja programu najnowsza. Ktoś wie jak temu zaradzić?