Thunderbird


(Kos@) #1

Jak dodać kolejne adresy email do jednego konta w Mozilli Thunderbird?

Chodzi o to, żeby obsługiwała na 1 koncie kilka skrzynek.