Tlen ;(((((


(Kiepas) #1

Gdy uruchamiam tlen i w ustawieniach wybieram opcję uruchom w postaci zminimalizowanej program uruchamia się normalnie w oknie. Co zrobić żeby się chował.


(boczi) #2

Mam dokłądnie taki sam problem. Pomóżcie! :frowning: