Tłumacenie C:\sc /?

Witam

Poszukuje tłumaczenia do komendy sc /?

Bardzo uproszczone tłumaczenie…

NT Service Controller and services.

Użycie:

sc [komenda] [nazwa usługi] …

Komendy:

query - Wyświetla status usługi

queryex - Wyświetla rozszerzony status usługi

start - Uruchamia usługę

pause - Wstrzymuje usługę

continue - Wznawia usługę

stop - Zatrzymuje usługę

config - Zmienia/ustawia konfiguracje usługi

description - Zmienia/ustawia opis usługi

failure - Zmienia/ustawia akcję wykonywaną podczas niepowodzenia

qc - Wyświetla informacje o konfiguracji usługi

qdescription - Wyświetla opis usługi

qfailure - Wyświetla informacje nt. akcji wykonywanej podczas niepowodzenia

delete - Usuwa usługę z rejestru

create - Tworzy usługę (dodaje do rejestru)

control - Przekazuje kontrolę do usługi

sdshow - Wyświetla deskryptor bezpieczeństwa usługi

sdset - Zmienia/ustawia deskryptor bezpieczeństwa usługi

GetDisplayName - Wyświetla nazwę pokazywaną usługi

GetKeyName - Wyświetla ServiceKeyName usługi

EnumDepend - Wyświetla zależności/powiązania usługi