Tłumaczenie pewnej instrukcji


(Lukaszxp) #1

Czy ktoś mógłby mi przetłumaczyć na PL ten tekst:

Everyone is your friend: All people you meet will become your friends automatically. When you go to neighborhood mode or load a game the number of friends that the game counts are the only that have at reached the friendship threshold of 50 (default value), just interact with another Sim (family member, pet or acquainted) and everybody will be your friend.

To instrukcja opcji trainera do Sims 1. Translate.pl tak to tłumaczy, że po angielsku to już bardziej rozumiem :stuck_out_tongue:


(Bionicman) #2

Każdy jest twoim przyjacielem: wszyscy ludzie, których spotkasz automatycznie stają się twoimi przyjaciółmi. Kiedy przechodzisz w tryb sąsiedztwa albo ładujesz grę liczeni są tylko ci, którzy osiągnęli próg "przyjacielstwa" 50(wartość domyślna), po prostu wejdź w interakcję z innym Simem(członkiem rodziny, zwierzakiem albo zapoznanym(znajomym)) i każdy będzie twoim przyjacielem.