Tłumaczenie zdania polskiego na angielski


(Djzon) #1

Przetłumaczy na angielski ktoś poprawnie zdanie

"poszli po rozum do głowy"


(bachus) #2

They come to their senses.


(roobal) #3

They went to their senses.