Toolbary, problem z touchpadem, zacinki


(MefistoRly) #1

FRST.txt

http://wklej.org/id/1707355/

Addition.txt

http://wklej.org/id/1707356/

Shortcut.txt

http://wklej.org/id/1707359/

 

Dwuklik na touchpadzie nie działa, zacina system przy starcie. Prosze o sprawdzenie logow :slight_smile:


(Spandau) #2

Przez Panel sterowania odinstaluj


(MefistoRly) #3

http://wklej.org/id/1707698/ - Raport z czyszczenia


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000\...\Policies\Explorer: []
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421001601from=coruid=ST9320325AS_6VD8HCDAXXXX6VD8HCDA
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421001601from=coruid=ST9320325AS_6VD8HCDAXXXX6VD8HCDA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421001601from=coruid=ST9320325AS_6VD8HCDAXXXX6VD8HCDA
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421001601from=coruid=ST9320325AS_6VD8HCDAXXXX6VD8HCDA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421001601from=coruid=ST9320325AS_6VD8HCDAXXXX6VD8HCDA
HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421001601from=coruid=ST9320325AS_6VD8HCDAXXXX6VD8HCDA
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=utm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6Ats=1420373293type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=utm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6Ats=1420373293type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000 - {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=utm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6Ats=1420373293type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=utm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6Ats=1420373293type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000 - {758B870D-DF78-4A6A-9955-DEDDCACF94DC} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=utm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6Ats=1420373293type=defaultq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007490361-3377264262-2814947749-1000 - {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://do-search.com/web/?utm_source=butm_medium=utm_campaign=install_ieutm_content=dsfrom=uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6Ats=1420373293type=defaultq={searchTerms}
FF DefaultSearchEngine: delta-homes
FF SelectedSearchEngine: delta-homes
FF Homepage: hxxp://www.delta-homes.com/?type=hpts=1430884757from=wpm05063uid=ST9320325AS_6VD8HCDAXXXX6VD8HCDA
FF SearchPlugin: C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3zb57abf.default\searchplugins\delta-homes.xml [2015-05-09]
FF SearchPlugin: C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3zb57abf.default\searchplugins\omiga-plus.xml [2015-03-08]
FF Extension: No Name - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2015-04-22]
S3 ASUSProcObsrv; \\E:\I386\AsPrOb64.sys [X]
S3 ipswuio; System32\DRIVERS\ipswuio.sys [X]
S2 SPDRIVER_1361.0.0.0; \\C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1361.0.0.0\jsdrv.sys [X]
U3 tmlwf; No ImagePath
U3 tmwfp; No ImagePath
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-05-10 13:15 - 2015-04-17 03:43 - 00052392 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Windows\system32\Drivers\iSafeNetFilter.sys
2015-05-10 13:12 - 2015-01-11 18:57 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.