-


(Ngtiynvsei) #1

-


(MarS) #2

Edytor rejestru i odszukaj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\

Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Ratings. Tutaj po prostu

skasuj wszystkie wpisy.