-


(Ngtiynvsei) #1

-


(adam749) #2

Musisz aktywować usługę SMS z internetu.


(Ngtiynvsei) #3

-


(Enter6000) #4

Wejdź na http://sms.orange.pl i stamtąd spróbuj wysłać sms-a. Jeśli wyśle, to znaczy, że to wina GG.

Poprawione :slight_smile:


(Misiek1987) #5

Raczej http://sms.orange.pl/ :stuck_out_tongue:


(marcinz@dcs.pl) #6

A jaki numer telefonu - na co się zaczynał?