.

/

w otl w białe okno kwlej to:

klikinj wykoanj ksrypt i potwierdź restart

podaj loga z usuwania i nowy

odinstaluj:

spybota

zainstaluj zamiaz spybota np.avire,avasta albo CIS

.

czysto

ewentualnie usuń infekcje w MBAM

.