.


(system) #1

/


(bibut) #2

w otl w białe okno kwlej to:

klikinj wykoanj ksrypt i potwierdź restart

podaj loga z usuwania i nowy

odinstaluj:

spybota

zainstaluj zamiaz spybota np.avire,avasta albo CIS


(system) #3

.


(bibut) #4

czysto

ewentualnie usuń infekcje w MBAM


(system) #5

.