:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)


(A196441) #1

:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:


(system) #2

Tak, znam. Jednym z mi znanych jest TwichTV


(A196441) #3

:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:


(system) #4

www.twitch.tv/ - na PC

jest także aplikacja na androida “TwichTV”, o takim samym działaniu jak strona intenetowa “www.twitch.tv


(A196441) #5

:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:


(Atis) #6

Zwykłe odtwarzacze potrafią odtwarzać strumienie, SMPlayer, UMPlayer, PotPlayer, KMPlayer.

Przeważnie wystarczy nacisnąć Ctrl + U i wkleić link.

SMPlayer i UMPlayer można wyszukiwać, odtwarzać i zapisywać filmy z Youtube.

http://wstaw.org/m/2012/06/01/2012-06-01_180650.png

PotPlayer ma opcję Video Capture pozwalającą zapisać odtwarzany strumień

http://www.dobreprogramy.pl/Odtwarzacze … ws,22.html


(A196441) #7

:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: