.


(moglinoss) #1

.


(Spandau) #2

Zaprezentuj raporty FRST zgodnie z instrukcja http://forum.dobreprogramy.pl/farbar-recovery-scan-tool-raport-obowiazkowy-478727t.html


(moglinoss) #3

.


(Acorus) #4

a.txt


(moglinoss) #5

.


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST.