Topornie działające połączenie internetowe, lagi w grach


(Rivon) #1

Witam, ostatnio zaczęły się u mnie problemy z bardzo powolnie działającym połączeniem internetowym. Sterowniki aktualne. Dodaję log z OTL i FRST:


(Acorus) #2

Odinstaluj Akamai NetSession Interface.Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {331F7AA5-5F6A-459D-B8B5-7D40DAAE9CBB} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4152860617-3871164659-3871243361-1002UA = C:\Users\Tobiasz\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-07-16] (Facebook Inc.)
Task: {3F13E3CE-8D2B-4DED-AFCD-AF2B49978479} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4152860617-3871164659-3871243361-1002Core = C:\Users\Tobiasz\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-07-16] (Facebook Inc.)
Task: C:\WINDOWS\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4152860617-3871164659-3871243361-1002Core.job = C:\Users\Tobiasz\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4152860617-3871164659-3871243361-1002UA.job = C:\Users\Tobiasz\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
HKU\S-1-5-21-4152860617-3871164659-3871243361-1002\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Users\Tobiasz\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4672920 2014-04-17] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-4152860617-3871164659-3871243361-1002\...\Run: [Facebook Update] = C:\Users\Tobiasz\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [138096 2014-07-16] (Facebook Inc.)
HKU\S-1-5-21-4152860617-3871164659-3871243361-1002\...\Policies\Explorer: []
SearchScopes: HKCU - DefaultScope {83EF382E-4E68-4D0E-AA42-CE54AD807FBB} URL =
SearchScopes: HKCU - {83EF382E-4E68-4D0E-AA42-CE54AD807FBB} URL =
FF Extension: uTorrentControl_v6 - C:\Users\Tobiasz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3ow4d26i.default\Extensions\{96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} [2013-09-28]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Skasuj folder C:\FRST

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.2.1012.exe