Torenty to p2p czy p2m

j.w

p2p

p2m to chyba peer2mail (taki program)

Uogólnienie:

p2p = peer2peer - w wolnym tłumaczeniu - użytkownik do użytkownika - bezpośrednia wymiana plików pomiędzy użytkownikami sieci bez udziału serwerów, odbywa się za pomocą tzw. klientów sieci p2p - np. eMule, Kazaa czy wszelkiego typu torrenty.

p2mail = peer2mail - w wolnym tłumaczeniu - użytkownik do maila :slight_smile: - odbywa się to tak, że ktoś robi upload pliku na konto pocztowe, reszta zainteresowanych może sobie ten plik właśnie z tego serwera pocztowego pobrać. Sposób możliwy dzięki stale rosnącej pojemności skrzynek pocztowych, dość nowy sposób wymiany danych.

Pozdrawiam. :slight_smile:

p2p -(od ang. peer-to-peer - równy z równym) - model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa (w przeciwieństwie do modelu klient-serwer).

W sieciach P2P, każdy komputer może jednocześnie pełnić zarówno funkcję klienta, jak i serwera. W najpopularniejszej implementacji modelu P2P, jaką są programy do wymiany plików w Internecie każdy węzeł sieci (czyli komputer użytkownika) odgrywa rolę serwera przyjmując połączenia od innych użytkowników danej sieci, jak i klienta, łącząc się i pobierając dane z innych maszyn działających w tej samej sieci. Wymiana danych jest zawsze prowadzona bez pośrednictwa centralnego serwera. Sieć P2P charakteryzuje się także płynną strukturą, która zmienia się w zależności od tego jakie komputery są w niej aktualnie zalogowane.

p2m -(ang. Peer 2 Mail) - sposób wymiany plików przy pomocy poczty elektronicznej oraz nazwa programu przeznaczonego do tego celu.

Aby udostępnić jakiś plik grupie użytkowników, wysyła się go (najczęściej w spakowanym archiwum) jako załącznik wiadomości email na konkretne konto pocztowe. Następnie udostępnia się zainteresowanym login i hasło do tego konta. Program P2M loguje się na konto i pobiera załączniki. Potrafi on także łączyć kilka fragmentów pliku w jeden plik (w przypadku archiwum dzielonego) oraz rozpakować ściągnięty plik do określonej lokalizacji. Ze względów bezpieczeństwa login i hasło do konta podaje się w postaci szyfrowanej. Głównie wykorzystywane są konta, które oferują co najmniej 1GB przestrzeni. Początkowo był to głównie serwis gmail.com, jednak później serwis ten wprowadził ograniczenie limitu jednej przesyłki do 10MB i użytkownicy P2M “przenieśli się” na inne konta (głównie amerykańskie).

Torrent -Procedura kopiowania pliku rozpoczyna się od pobrania przez klienta sieci BitTorrent ze strony WWW metapliku o rozszerzeniu .torrent, zawierającego informacje o zawartości, adresie trackera i sumach kontrolnych poszczególnych plików przesyłanych przez sieć. Następnie klient łączy się z trackerem i otrzymuje od niego informacje o innych użytkownikach (informacje te klient okresowo aktualizuje). Od tej chwili zaczyna się właściwy proces pobierania pliku.