Total Commander-100% użycia procesora

Po próbie uruchomienia programu obciąża mi procesor niemal w 100%. Oczywiście sam program nie uruchamia się. Moje logi poniżej. proszę o pomoc:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 06:38:51, on 2007-10-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Terminator\Quick TV\Scheduled.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\INSTALL\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Bluetack\ProtoWall\ProtoWall.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Terminator\TV7131 Utilities\P3XRCtl.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

D:\INSTALL\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\EF Commander\EFCW.EXE

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Downloads\Pobrane przez USD\HiJackThis_v2\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: (no name) - {E421B744-12A1-4447-AB8A-DA2F96D9D9EE} - (no file)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [Quick TV Agent] C:\Program Files\Terminator\Quick TV\Scheduled.exe

O4 - HKLM…\Run: [Hidder] C:\PROGRA~1\GDATAS~1\SEKRET~1\Hidder.exe /start

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “D:\INSTALL\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM…\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [ProtoWall] C:\Program Files\Bluetack\ProtoWall\ProtoWall.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: TV Remote Control.lnk = C:\Program Files\Terminator\TV7131 Utilities\P3XRCtl.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4F67FB4D-610E-4699-95F0-A6BC2EE95895}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: Diskeeper - Unknown owner - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - D:\INSTALL\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Time boss srv (TimeBossSrv) - Unknown owner - D:\INSTALL\Time Boss\time_boss_s.exe (file missing)

End of file - 7068 bytes