Total Commander, "cm_SaveSelectionToFileA"...nie działa


(sexy69bis) #1

img1.jpg
B:\TEST.txt ...nie działa
wyskakuje tylko okienko, aby wpisać B:\TEST.txt.

taki wpis też nie działa:
cm_SaveSelectionToFileA >B:\TEST.txt

Jak powinien wyglądać prawidłowy zapis?


(floyd) #2

Litery A:\ i B:\ były zarezerwowane dla stacji dyskietek. A- mniejsze (3,5 cala) dyskietki B-większe (5cali) i których dawno już nie ma.

Próbuj zamiast litery B użyć litery która reprezentuje Twój twardy dysk np.C:\test.txt

To drugie polecenie “cm_SaveSelectionToFileA >B:\TEST.txt”  też oczywiście nie będzie działać bo ma zapisywać z dyskietki A:\ na B: \ których nie masz, i nie ma ich też w żadnym współczesnym komputerze.


(sexy69bis) #3

cm_SaveSelectionToFileA C:\TEST.txt też powoduje otwieranie się okna “Zapisywanie jako”

 

natomiast zrobiłem skrypt vbs:
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject(“WScript.Shell”) 
WshShell.AppActivate “Total” 
WshShell.SendKeys “{LEFT}cm_SaveSelectionToFileA{ENTER}G:\TEST.txt{ENTER}”