Total Commander i RegExp


(sexy69bis) #1

ten wzór wyszukuje w tekście nazwę z cyfrą w nawiasie bez spacji, plik nr.1
(?<=[a-z]()(\d)(?=))

1.plik(2).jpg
2.plik (2).bmp

jak wyszukać ten sam plik w Total Commander?

PS. pliki w TC kończą nazwę bez rozszerzenia ".jpg"
Wyszukiwać należy tylko: plik(2)
Nazwa pliku zakończona jest zamknięciem nawiasu.
Zakończenie nazwy pliku w TC w RegExp zaznacza się $.

Tutaj jest lista najważniejszych meta-znaków:
^ Początek wiersza
$ Koniec wiersza
. Dowolny znak
\w Litera, cyfra lub podkreślenie _
\W Przeciwieństwo \w
\d Cyfra
\D Bez cyfry
\s Separator wyrazu (spacja, tabulator itp.)
\S Bez separatora wyrazu
\b Znajduje granicę wyrazu (kombinacja \s oraz \S)
\B Przeciwieństwo \b