Total Commander - Porównujemy zawartość folderów


(Dragonlnx) #1

Często umieszczamy na płytach CD-R CD-RW kopie najważniejszych plików - wypracowań

czy arkusza zawierającego budżet domowy. Zabezpieczamy się w ten sposób przed

nieprzewidzianą utratą cennych dokumentów.

Oczywiście kopia zapasowa powinna zawierać komplet danych. Dlatego należy często

aktualizować zawartość płyty - dogrywając do niej nowe oraz ostatnio zmodyfikowane pliki.

Total Commander (do niedawna znany jako Windows Commander) pomoże nam sprawdzić,

które dokumenty należy dodać do kopii zapasowej.

1. Total Commander potrafi porównać zawartość katalogów. Ta funkcjaia pozwala

sprawdzić, których dokumentów brakuje na płycie zawierającej na kopię zapasową oraz

upewnić się, czy krążek nie zawiera nieaktualnych danych.

Uruchamiamy Total Commander. W oknie aplikacji musimy wyświetlić zawartość

porównywanych katalogów. Sprawdzimy, których dokumentów z folderu Moje Dokumenty

brakuje na krążku w napędzie CD-ROM [-e-].

Klikamy na 10165.jpg

Rozwija się lista, z której wybieramy 14048.jpg

(XP)Documents And Settings i tam swojego uzytkownika. Win 98 (lewoklik Moje Dokumenty).

2. Wskażemy drugi z porównywanych folderów. Klikamy na i wybieramy[-e-] .

7294.jpg

Klikamy dwa razy na folder w którym się znajduje (np. kopia bezpieczeństwa).

3. Total Commander wyświetla teraz foldery. których zawartość będziemy porównywać.

Po lewej stronie okna widoczny jest katalog źródłowy © w którym na codzień zapisujemy

ważne dokumenty po prawej (e)j jest wyświetlana zawartość kopii zapasowej.

Klikamy na 3129.jpg

4. Menedżer porównuje zawartość wskazanych katalogów.

Czerwonym kolorem zaznacza pliki, których brakuje na krążk. Total Commander

sprawdza także, czy kopia zapasowa zawiera aktualne dane. Jezeli jeden z plików na

dysku twardym ma nowszą datę modyfikacji niż jego kopia na płycie, również zostaje

zaznaczony na czerwono. Total Commander informuje nas, że należy umieścić na

krążku aktualną wersję pliku.

Pozdrawiam :stuck_out_tongue: