Total Commander, Ustawienia (Szary +)


(sexy69bis) #1

Konfiguracja -> Ustawienia -> Operacje -> Zaznaczanie (Szary +)

Co to znaczy "Szary +"


(Veers) #2

To jest klawisz + z klawiatury numerycznej.